Προκήρυξη [3] θέσεων πρακτικής άσκησης προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών Νομικής του ΑΠΘ

0

Απαραίτητα Προσόντα

Το Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του ΑΠΘ προκηρύσσει τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης για φοιτητές/τριες προτυπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου αντικειμένου συναφούς με τη Σχολή Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μέσο όρο βαθμολογίας ή βαθμό αποφοίτησης, έως την ημέρα της κατάθεσης του βιογραφικού, μεγαλύτερο του 7,0.

Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης συνίσταται

Στη συλλογή, αρχειοθέτηση και επεξεργασία νομολογίας των εθνικών δικαστηρίων που σχετίζονται με ζητήματα ιατρικού δικαίου και βιοηθικής
Στη συλλογή, αρχειοθέτηση και επεξεργασία νομολογίας του ΕΔΔΑ που σχετίζονται με ζητήματα ιατρικού δικαίου και βιοηθικής.
Στη συλλογή, αρχειοθέτηση και επεξεργασία νομολογίας του ΔΕΕ που σχετίζονται με ζητήματα ιατρικού δικαίου και βιοηθικής.
Στη συλλογή και αρχειοθέτηση νομοθετημάτων που σχετίζονται με ζητήματα ιατρικού δικαίου και βιοηθικής.
Στον εμπλουτισμό του ενημερωτικού δελτίου (newsletter) αναφορικά με ζητήματα ιατρικού δικαίου και βιοηθικής.
Στη συμμετοχή στην οργάνωση θερινών σχολείων.
Στη συμμετοχή στην οργάνωση διεθνών και εθνικών συνεδρίων.

Προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης καθορίζεται από 1 έως 3 μήνες με ελάχιστη φυσική παρουσία κατ’ ελάχιστον 8 ωρών εβδομαδιαίως. Η πρακτική άσκηση είναι μη αμειβόμενη. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και αφού ο/η ασκούμενος/η έχει διεκπεραιώσει τα καθήκοντα που του/της έχουν ανατεθεί, το Εργαστήριο θα του/της χορηγήσει βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκηση.

Η πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του ΑΠΘ προσφέρει τη δυνατότητα στους ασκούμενους να:

Εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε πρακτικό επίπεδο.
Συνεισφέρουν στην καθημερινή λειτουργία του Εργαστηρίου.
Εργαστούν σε ακαδημαϊκό περιβάλλον.
Μοιραστούν νέες ιδέες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση medlawlab.auth@gmail.com με θέμα «Πρακτική Άσκηση» μέχρι τις 30/4/2019.

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου

Καθηγήτρια Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου

Κοσμήτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ