Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Νομικούς

0

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ενδιαφέρεται για τακτική συνεργασία με νομικούς επιστήμονες σε θέματα:
– Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ιδίως θέματα Εσωτερικής Αγοράς, Κρατικών Ενισχύσεων, Δικαίου Ανταγωνισμού)
– Ευρωπαϊκού Διοικητικού Δικαίου (ιδίως θέματα Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων)
– Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου (ιδίως θέματα ΠΟΕ)

για την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που του ανατίθενται. Η μορφή της απασχόλησης θα λαμβάνει αρχικά τη μορφή της συμβάσεως έργου. Τόπος παροχής των υπηρεσιών μπορεί να είναι κατά περίπτωση η Θεσσαλονίκη και η Αθήνα.

Οι υποψήφιοι πρέπει:
– να έχουν πτυχίο Τμήματος Νομικής
– να έχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή και διδακτορικό δίπλωμα
– να γνωρίζουν πολύ καλά μία ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά) και επαρκώς μία δεύτερη
– να έχουν καλή γνώση Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΔΕΟΔ: kdeod@cieel.gr μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2008.

Σχόλια