Πρωτοβουλία του ΣτΠ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιστροφής αλλοδαπών

0

Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων αναγκαστικής επιστροφής αλλοδαπών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισαν στο Ναύπλιο, ανεξάρτητες αρχές δέκα κρατών μελών.

Στόχος του νέου ανεξάρτητου μηχανισμού θα είναι η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η κατοχύρωση της διαφάνειας και νομιμότητας των συγκεκριμένων
επιχειρήσεων καθώς επίσης και της λογοδοσίας όσων εμπλέκονται σε αυτές.

Η συνάντηση, στις 22 και 23 Μαΐου, στο κτίριο του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, στο Ναύπλιο, οργανώθηκε μετά από πρωτοβουλία του Συνηγόρου του Πολίτη Ανδρέα Ποττάκη σε συνεργασία με ομολόγους του από άλλα κράτη μέλη και με την υποστήριξη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι ανεξάρτητων αρχών από την Κύπρο, την Τσεχία, τη Φινλανδία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία καθώς και στελέχη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Είχαν προηγηθεί δύο συναντήσεις προετοιμασίας, η πρώτη στο Ναύπλιο, τον Οκτώβριο του 2018 και η δεύτερη στην Αθήνα, τον Φεβρουάριο του 2019, καθώς επίσης και ενημερωτικές συναντήσεις του Ανδρέα Ποττάκη με εκπροσώπους ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) και υπηρεσιών (Frontex, FRA).

Σχόλια