Δωρεάν σεμινάριο Στρατηγικών Διαπραγματεύσεων & Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Ηράκλειο Κρήτης από το Diploma In Negotiations του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

0

Το Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις (DIN) διοργανώνει υπό την αιγίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) το σεμινάριο Negotiating Strategically – Business Seminar by AUEB στις 27 Σεπτεμβρίου 2014 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Το σεμινάριο θα είναι δωρεάν (στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Πανεπιστημίου).
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα παρουσιαστεί η εναλλακτική μέθοδος επίλυσης συγκρούσεων και διαπραγματεύσεων όπως αυτή αναπτύσσεται στο ΟΠΑ, θα πραγματοποιηθεί ακτινογραφία μίας διαπραγμάτευσης, θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες διαχείρισης συγκρούσεων & διαπραγματεύσεων καθώς και οι τακτικές διαπραγμάτευσης από εξειδικευμένους συμβούλους διαπραγμάτευσης και διδάσκοντες στο ΟΠΑ και τέλος, θα γίνει μια άσκηση διαπραγμάτευσης (Role Playing).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο (πχ. εισηγητές, σε ποιους απευθύνεται, χορηγούς επικοινωνίας κτλ) μπορείτε να βρείτε εδώ .  Μπορείτε επίσης να καταθέσετε την αίτησή σας εδώ .
Oι νέοι κύκλοι σπουδών του Diploma In Negotiations (3ος κύκλος για τη δια ζώσης μορφή παρακολούθησης που προσφέρει & 2ος για την εξ’αποστάσεως μορφή) πρόκειται να ξεκινήσουν περίπου στα μέσα του Οκτώβρη.  Δικηγόροι,  Διαπιστευμένοι Διαμεσολαβητές, Εκπαιδευτές Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών, Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών Δημοσίου αλλά και Αξιωματικοί Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος κτλ βρίσκονται ανάμεσα στους σπουδαστές του νέου Ακαδ. Έτους 2014-2015.
Στις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, παρατηρείται μια έντονη επιθυμία ανάμεσα στους δικηγόρους για βελτίωση των διαπραγματευτικών τους ικανοτήτων με σκοπό την καλύτερη διαχείριση συγκρούσεων και την εκτόνωση των διαφωνιών που αντιμετωπίζουν καθημερινά στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες. Αντίστοιχα, τα στελέχη αναδεικνύουν τη σημασία της δια βίου εκπαίδευσης (και ειδικά της βιωματικής εκπαίδευσης) σε ένα αντικείμενο όπως είναι οι διαπραγματεύσεις, καθώς ισχύει πως η διαπραγματευτική εμπειρία και ικανότητα αποτελεί σημαντικό όπλο ενός στελέχους. Τέλος, Αξιωματικοί Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Λιμενικού Σώματος κτλ επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα για να αποκομίσουν απαραίτητα εφόδια για την επίλυση σύνθετων εργασιακών τους θεμάτων (πχ. διαπραγματεύσεις ναύλων, διαπραγματεύσεις κρίσεων της Αστυνομίας κτλ).
Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή γνώσεων και στην ανάπτυξη διαπραγματευτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων κατά τον χειρισμό συγκρούσεων συμφερόντων σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής τους ώστε να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά και να οδηγούνται σε ικανοποιητικές για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη εκβάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του Προγράμματος (www.din.aueb.gr), αλλά και στο ενημερωτικό φυλλάδιο το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ . Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν άμεσα την αίτησή τους (εδώ) καθώς τα μαθήματα πρόκειται να ξεκινήσουν στα μέσα του Οκτώβρη και τα τμήματα (δια ζώσης & εξ αποστάσεως) βρίσκονται υπό τελική διαμόρφωση.

Diploma In Negotiations

Κεφαλληνίας 46, 6ος όροφος, 112 51, Αθήνα
Τηλ: 210 8620620

din@aueb.gr
www.din.aueb.gr
 

Σχόλια