Σημειώσεις Συνταγματικού Δικαίου. Ι. Οργάνωση του Κράτους

0

Από τις εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας κυκλοφορεί σε 4η έκδοση το διδακτικό βοήθημα “Σημειώσεις Συνταγματικού Δικαίου. Ι. Οργάνωση του Κράτους” του Άλκη Δερβιτσιώτη.

Η παρούσα έκδοση, αν και διατηρεί τη διαγραμματική μορφή παρουσίασης του σχετικού αντικειμένου, περιλαμβάνει τις αντίστοιχες νομοθετικές εξελίξεις.

Συγκεκριμένα, οι “Σημειώσεις” περιλαμβάνουν τα κεφάλαια που αναφέρονται στην έννοια του δικαίου και τη διαφορά του από την ηθική και την εθιμοτυπία, τα στοιχεία του κράτους, την έννοια και τις διακρίσεις των πολιτευμάτων, την έννοια και τις διακρίσεις του Συντάγματος, τις μεθόδους θέσπισης του Συντάγματος, καθώς και τη σημασία, την ερμηνεία και τις ερμηνευτικές μεθόδους του Συντάγματος.

Ακολούθως περιέχονται οι πηγές του δικαίου, όπως και οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος. Υπάρχει επίσης η καταγραφή των αρμοδιοτήτων και η λειτουργία των άμεσων κρατικών οργάνων, δηλαδή του εκλογικού σώματος, της Βουλής, της Κυβέρνησης και του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Επιπλέον, το εν λόγω εγχειρίδιο περιέχει τις σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, την οργάνωση της δημόσιας διοίκησης και την υπηρεσιακή κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων. Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη δικαστική λειτουργία κατά το ισχύον Σύνταγμα.