Συμμετοχή της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών σε πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την εκπαίδευση ασκούντων νομικά επαγγέλματα στα ανθρώπινα δικαιώματα

0

Το πρόγραμμα για την εκπαίδευση των ασκούντων νομικά επαγγέλματα στα ανθρώπινα δικαιώματα (πρόγραμμα HELP-Human rights Education for Legal Professionals), αποτελεί πρόγραμμα που υλοποιείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και υποστηρίζει τα κράτη μέλη του κατά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) σε εθνικό επίπεδο. Η ιστοσελίδα του προγράμματος HELP αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του προγράμματος και παρέχει δωρεάν on-line πρόσβαση σε υλικά και εργαλεία με στόχο την επαγγελματική εκπαίδευση σχετικά με την Ε.Σ.Δ.Α. Είναι ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες. Η ιστοσελίδα αποτελεί επίσης μία πλατφόρμα που προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια από απόσταση και φιλοξενεί οργανωμένους δημόσιους διαλόγους (fora), προκειμένου να κινητοποιήσει τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα να συμμετέχουν σε συζητήσεις και δημόσιες αντιπαραθέσεις (debates) σχετικά με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Εθνική Σχολή Δικαστικών λειτουργών συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα HELP και στην προώθηση των δραστηριοτήτων του. Στις 28-11-2013 ξεκίνησε στη Σχολή πιλοτικό πρόγραμμα κύκλου σπουδών επιμόρφωσης δικαστών και εισαγγελέων με τη μέθοδο e-learning και με θέμα «κοινοτικές κυρώσεις και εναλλακτικά της κράτησης μέτρα ως απάντηση στον υπερπληθυσμό των φυλακών». Επίσης η Σχολή σε συνεργασία με το πρόγραμμα ΗΕLP έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της ελληνικής ιστοσελίδας, η οποία ενημερώνεται τακτικά από τους εκπροσώπους της Σχολής στο πρόγραμμα και την οποία μπορείτε να επισκεφθείτε στο σύνδεσμο:
 http://www.helpcoe.org/national-page/greece,
ενώ η κεντρική σελίδα του προγράμματος ΗΕLP βρίσκεται στο σύνδεσμο: http://helpcoe.org/

Σχόλια