Συνεργασία EPLO και Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας

0

Με στόχο την κοινή προσπάθεια για την προαγωγή της διαφάνειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και την καταπολέμηση της διαφθοράς ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (ΕPLO) και η Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας.
 
Οι δύο πλευρές αναλαμβάνουν να συνεισφέρουν γνώσεις, τεχνική βοήθεια και άλλες παροχές σε σχετικές με το σκοπό αυτό δράσεις που αναλαμβάνουν είτε η κάθε μια από αυτές, είτε από κοινού. Δράσεις όπως η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, συμποσίων κλπ, η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης στελεχών του δημοσίου τομέα αλλά και φυσικών προσώπων του ιδιωτικού τομέα, η παροχή τεχνογνωσίας για τα ζητήματα αυτά στο κράτος, η κοινή συμμετοχή σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Εθνών κλπ.
 
Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του διεθνούς Οργανισμού ΕPLΟ ο διευθυντής του Καθηγητής Σπυρίδων Ι. Φλογαΐτης και εκ μέρους της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας κ. Διονύσιος Λασκαράτος.

Σχόλια