Συνάντηση μεταξύ Επιτροπής Ανταγωνισμού και ΕΒΕΘ

0

Αναγνωρίζοντας το αμοιβαίο ενδιαφέρον των μερών για τη λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού και εκτιμώντας ότι η συνεργασία μεταξύ τους θα αποβεί προς όφελος των καταναλωτών και της οικονομικής ανάπτυξης, ο Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού συναντήθηκαν με τον κ. Ιωάννη Μασούτη, με την ιδιότητά του ως Πρόεδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) και Α΄ Αντιπροέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ).

Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η ενίσχυση και ενδυνάμωση της υπάρχουσας στενής συνεργασίας ανάμεσα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με το ΕΒΕΘ αλλά και την ΚΕΕ. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εκτιμά τον σημαντικό ρόλο των Επιμελητηρίων σε μια υγιώς λειτουργούσα ανταγωνιστική αγορά. Προσβλέποντας στην ενίσχυση του ρόλου τους και στην επιμόρφωση των επιχειρηματιών και επαγγελματιών σε θέματα ανταγωνισμού, σκοπεύει να συνδράμει και να συμμετέχει σε επιμορφωτικές ενέργειες των Επιμελητηρίων σχετικά με το έργο και τον ρόλο της Επιτροπής, προκειμένου να ενισχύσει την ενημέρωση των μελών τους για την εφαρμογή του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Σχόλια