Το νέο Δ.Σ. του ΚΔΕΟΔ

0

Σας ενημερώνουμε ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
του Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ),έχει ως εξής:
 
Πρόεδρος: Β. Σκουρής, Πρόεδρος του Δικαστηρίου Ε.Ε.
Τακτικά μέλη:
Καθηγητής Βασ. Χριστιανός, Διευθυντής ΚΔΕΟΔ
Νικ. Βαλεργάκης, εκπρόσωπος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
Στ. Γεωργιάδης , εκπρόσωπος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Φ. Σαββοπούλου, εκπρόσωπος Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥπΑΑΝ)     
             
            ΓραμματείαΚΔΕΟΔ

Σχόλια