Βασικές Αρχές Ναυλώσεων Πλοίων

0

Στις 22 Μαρτίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Το 8ωρο πρόγραμμα θα εξηγήσει τους τρόπους και τα είδη ναύλωσης και τις κύριες διαφορές τους. Θα παρουσιαστούν οι βασικοί τύποι ναυλοσυμφώνων και θα αναλυθούν όλα τα στάδια της ναύλωσης από την διαπραγμάτευση του ναυλοσυμφώνου μέχρι την παράδοση των εμπορευμάτων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε δικηγόρους που θέλουν να ασχοληθούν με τις ναυλώσεις ή το εξωτερικό εμπόριο και σε αποφοίτους ναυτιλιακών ή νομικών σπουδών που διαθέτουν βασικές γνώσεις του Αγγλικού δικαίου των συμβάσεων, σε στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων που έχουν εμπειρική μόνο γνώση των ναυλώσεων και ναυλομεσίτες.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

• Είδη ναυλώσεων (ταξιδίου, χρονοναύλωση, γυμνού πλοίου) και συμβάσεις μεταφοράς
• Διαπραγμάτευση ναύλωσης (order, indication, offer, acceptance, recap, finalization)
• Ναυλοσύμφωνα τύποι και ρήτρες (voyage, time, bareboat, COA)
• Φορτωτικές (bills of lading)
• Κανόνες περιορισμού ευθύνης (Χάγη, Χάγη/Βίσμπι, Αμβούργου κλπ)
• Κανόνες διεθνούς εμπορίου (incoterms)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλ. 2103680006 ή να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση: training@hau.gr