Υπ.Οικονομικών: Προκήρυξη για την πλήρωση (2) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή

0

Προσηρύσσει την πλήρωση δύο 2 θέσεων Δικηγόρων, πλήρους απασχόλησης, με έμμισθη εντολή, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4194/2013.

 

Σχόλια