Υποτροφίες ALBA – Bloomberg Institute για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Finance (Αποκλειστικά για συμμετέχοντες στο Bloomberg Aptitute Test)

0

To ALBA Graduate Business School at The American College of Greece (ALBA) και το Bloomberg Ιnstitute, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για στο Bloomberg Αptitude Test, ανακοινώνουν μια ολική (100%) υποτροφία, 2 μερικές υποτροφίες της τάξεως του 40% καθώς και 4 μερικές υποτροφίες της τάξεως του 25% για την κάλυψη των διδάκτρων, αποκλειστικά για τα άτομα τα οποία θα συμμετάσχουν στο Bloomberg Aptitude Test (ΒΑΤ).

Οι υποτροφίες αφορούν στο πρόγραμμα του ALBA, MSc in Finance, για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-2015.

Βασικό  κριτήριο επιλογής για τις υποτροφίες είναι το τελικό αποτέλεσμα στο ΒΑΤ, ενώ παράλληλα οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια του προγράμματος και να περάσουν την επίσημη διαδικασία αξιολόγησης. Πιο αναλυτικά, για την πλήρη υποτροφία απαιτείται ελάχιστο αποτέλεσμα 600, για τις μερικές  υποτροφίες της τάξεως του 40% ελάχιστο αποτέλεσμα 550 ενώ για τις μερικές της τάξεως του 25% ελάχιστο αποτέλεσμα 500. Όσο για τα κριτήρια επιλογής του ALBA για το MSc in Finance μπορούν να βρεθούν στο http://www.alba.edu.gr/Academic/finance/Pages/InfoforAdmissions.aspx ).

Σκοπός του MSc in Finance είναι να προετοιμάσει και να εξοπλίσει τους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία που απαιτείται για μια επιτυχημένη καριέρα στον απαιτητικό και άκρως επικερδή χώρο των χρηματοοικονομικών. To MSc in Finance του ALBA είναι αναγνωρισμένο από το διεθνή οργανισμό πιστοποίησης EPAS και αποτελεί το αποκλειστικό Πρόγραμμα Επιλογής (Program Partner) του CFA στην Ελλάδα. Το συνολικό κόστος για το MSc in Finance ανέρχεται στα €12,500. Περισσότερες πληροφορίες στο: http://www.alba.edu.gr/Academic/finance

Το BAT είναι ένα τεστ πολλαπλών επιλογών που αξιολογεί την ικανότητα των συμμετεχόντων να ακολουθήσουν μια καριέρα στα χρηματοοικονομικά και, ταυτόχρονα, βοηθά στο να προβληθεί ο συμμετέχων σε πάνω από 20.000 εργοδότες μέσω του Bloomberg Talent Search. Όλες οι ερωτήσεις του τεστ αξιολογούν κυρίως τις ικανότητες και όχι τόσο τις γνώσεις, οπότε δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση το να έχει κανείς προϋπηρεσία στα χρηματοοικονομικά ώστε να λάβει μέρος στο τεστ.

Το BAT προσφέρεται δωρεάν στις εγκαταστάσεις του ALBA (Ξενίας 6-8, Αθήνα) κατά τις ημερομηνίες 30 Μαϊου,  17 & 26 Ιουνίου και 8 & 17 Ιουλίου και υπάρχει δυνατότητα να επαναλάβει κάποιος το τεστ χωρίς κόστος (μόνο τα καλύτερα αποτελέσματα είναι ορατά στους εργοδότες).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  για τις υποτροφίες λήγει στις 23/7/2014 και η αίτηση γίνεται OnLine –https://applications.alba.edu.gr/. Μετά τη συγκέντρωση όλων των αιτήσεων, η τελική επιλογή θα γίνει από το ALBA με βάση την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων και σε συνεργασία με το Bloomberg Institute.

Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επικοινωνούν με την κα Λίλα Ευσταθιάδη (Admissions Manager and Programs Coordinator), τηλ.: 210 8964531 (εσωτ. 2283), e-mail: eefstath@alba.edu.gr