Υποτροφίες για το Πρόγραμμα MSc in Business for Lawyers του ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL

0

Το ALBA Graduate Business School ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την 10η Ακαδημαϊκή Σειρά του Προγράμματος MSc in Business for Lawyers που έχει έναρξη τον Νοέμβριο του 2008, και προκηρύσσει υποτροφίες για την κάλυψη των διδάκτρων.

Συγκεκριμένα, οι διαθέσιμες υποτροφίες για το Πρόγραμμα MSc in Business for Lawyers είναι οι εξής:
§ 1 μερική υποτροφία αποκλειστικά για ένα μέλος της Ένωσης Νέων και Ασκούμενων Δικηγόρων Αθηνών (καλύπτει συνολικά το 50% των διδάκτρων)
§ 1 πλήρης υποτροφία για την κάλυψη των διδάκτρων αποκλειστικά για απόφοιτους του τμήματος Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που αποφοιτούν το καλοκαίρι του 2008 (καλύπτει το συνολικό κόστος των διδάκτρων)

Αξίζει να σημειωθεί, ότι έχουν ήδη δοθεί για την ίδια ακαδημαϊκή σειρά του Προγράμματος, δύο μερικές υποτροφίες (που καλύπτουν το 50% των διδάκτρων); μία αποκλειστικά για μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και μία αποκλειστικά για μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Τα μέλη στα οποία εδόθησαν οι υποτροφίες είναι ο κ. Στέφανος Λίκκας από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και η κα Αθηνά Σύρμου από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Σκοπός της χορήγησης υποτροφιών είναι η προσέλκυση υποψηφίων ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση. Η επιλογή των υποψηφίων για τη χορήγηση υποτροφιών γίνεται από ειδική επιτροπή με βάση συνδυασμό κριτηρίων (ακαδημαϊκή επίδοση, προϋπηρεσία – όπου υπάρχει, οικονομική κατάσταση και αξιολόγηση στοιχείων προσωπικότητας έπειτα από προσωπική συνέντευξη). Σημειώνεται επίσης ότι οι φοιτητές του ALBA, εφ’ όσον το επιθυμούν, έχουν την δυνατότητα λήψης σπουδαστικού δανείου με ευνοϊκούς όρους από Τράπεζες με τις οποίες το ALBA έχει συνάψει ειδική συμφωνία.

Το ALBA MSc in Business for Lawyers απευθύνεται σε νομικούς συμβούλους εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων, τραπεζών, ασφαλιστικών, επενδυτικών, χρηματιστηριακών εταιρειών και συναφών οργανισμών, σε στελέχη δικηγορικών γραφείων και νομικών υπηρεσιών, καθώς και σε ασκούμενους δικηγόρους. Το Πρόγραμμα έχει γλώσσα εργασίας την Αγγλική (με ελάχιστες εξαιρέσεις μαθημάτων επιλογής που διδάσκονται στα ελληνικά), είναι διάρκειας ενός – δύο ετών, ανάλογα με το ρυθμό φοίτησης του σπουδαστή, και τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες στο κέντρο της Αθήνας (Εκπαιδευτικό Κέντρο Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος). Κύριος στόχος του Προγράμματος είναι να συνδέσει το νομικό επάγγελμα με τη σύγχρονη διοικητική επιστήμη, παρουσιάζοντας τις βασικές αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της ομαδικής εργασίας νομικών και μάνατζερς στο σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον και να παρουσιάσει τις σύγχρονες εξελίξεις της επιχειρησιακής πρακτικής.

Για την παρουσίαση του προγράμματος, τo ALBA διοργανώνει ειδική ενημερωτική εκδήλωση στις 16 Σεπτεμβρίου 2008, και ώρα 18:00μ.μ., στις εγκαταστάσεις του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών (Ξενοφώντος 5, Σύνταγμα).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις υποτροφίες λήγει στις 30 Σπετεμβρίου 2008. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις υποτροφίες καθώς και για δηλώσεις συμμετοχής στην ειδική εκδήλωση του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κα Βασιλική Ζαχαράκη, τηλ.: 210 8964531, e-mail: buslaw@alba.edu.gr. Πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.alba.edu.gr/academic/law/.