Υποτροφίες μεταπτυχιακών από το IST

0

Το IST/University of Hertfordshire ανακοινώνει την προκήρυξη τεσσάρων (4) υποτροφιών, προσφορά του κ. Σπυρ. Καρνέση, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στο πρόγραμμα LLM in International & Maritime Law για το ακαδημαϊκό έτος 2008-9.

Οι υποτροφίες προσφέρονται σε πτυχιούχους Ανωτάτων Ελληνικών Ιδρυμάτων (ή αντίστοιχων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων του εξωτερικού) με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω υποτροφιών μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα. Μαρίτα Λουρή, LLM Programme Tutor, τηλ.: 210-4822 222, e-mail: vmlouri@ist.edu.gr

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2008.