Υπουργείο Δικαιοσύνης: Δ. Τύπου για το Πολυνομοσχέδιο περί δίκαιης δίκης και αντιμετώπισης φαινομένων αρνησιδικίας

0

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μιλτιάδης Παπαϊωάννου θα αναπτύξει λεπτομερώς τις μεταρρυθμίσεις που επέρχονται με το πολυνομοσχέδιο και οι οποίες έχουν ένα και μοναδικό στόχο: Την εξασφάλιση δίκαιης και ταχείας διαδικασίας στην απονομή της Πολιτικής, Ποινικής και Διοικητικής Δικαιοσύνης.Ο κ. Παπαϊωάννου έχει δηλώσει ότι μέχρι την τελευταία στιγμή ψήφισης του νομοσχεδίου είναι ανοιχτός σε διάλογο και παρατηρήσεις που τυχόν θα υποβληθούν, σε επιμέρους ζητήματα, τονίζοντας, όμως, ιδιαίτερα ότι δεν θα υποχωρήσει στο βασικό κορμό του νομοσχεδίου.