Υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο χωρίς πρόστιμο μέχρι 31-12-2019

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων

0

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής των
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, η υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο μέχρι την 31/12 δεν θα επιφέρει κανένα πρόστιμο. Ακολουθεί η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής:

ΘΕΜΑ: Υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο χωρίς πρόστιμο μέχρι 31-12-2019

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε, ότι στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη σχετικά με το Κτηματολόγιο ανακοινώθηκε, ότι τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης του Ν. 2308/1995 θα ενεργοποιηθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους. Συνεπώς, μέχρι τις 31-12-2019 οι δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς τον κίνδυνο επιβολής προστίμου.
Ειδικότερα, ο κ. Υπουργός δεσμεύτηκε ότι δεν θα υπάρξει αιφνιδια-σμός ως προς την εφαρμογή του νόμου για την επιβολή του προστίμου για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης του Ν. 2308/1995, καθώς και για την έκ-δοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, και ανακοίνωσε ότι το ύ-ψος των προστίμων θα συνδέεται τόσο με την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας όσο και με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.”

Σχόλια