ΔΕΕ: ανανέωση της θητείας ορισμένων μελών και ανάληψη καθηκόντων εκ μέρους νέων μελών του Γενικού Δικαστηρίου

0

Με αποφάσεις της 21ης Δεκεμβρίου 2021, της 27ης Απριλίου 2022, της 29ης Ιουνίου 2022 και της 20ής Ιουλίου 2022, οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανανέωσαν, για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 31 Αυγούστου 2028, τη θητεία είκοσι ενός δικαστών του Γενικού Δικαστηρίου, ήτοι των Lauri Madise, Iko Nõmm, Άννας Μαρκουλλή, Σάββα Παπασάββα, Tuula Pynnä, Heikki Kanninen, Maria José Costeira, Ricardo Da Silva Passos, Geert De Baere, Sten Frimodt Nielsen, Krisztián Kecsmár, Paul Nihoul, Jesper Svenningsen, Marc Van Der Woude, Ion Gâlea, Marc Jaeger, Dean Spielmann, Mirela Stancu, Ιωάννη Δημητρακόπουλου, Gerhard Hesse και Tihamér Tóth.

Με
αποφάσεις της 27ης Απριλίου 2022, της 29ης Ιουνίου 2022 και της 20ής Ιουλίου 2022, διορίστηκαν δικαστές στο Γενικό Δικαστήριο, για την περίοδο από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως τις 31 Αυγούστου 2028, η
Elisabeth TichyFisslberger (διαδεχόμενη τον Viktor Kreuschitz), ο Γουλιέλμος Βαλασίδης (διαδεχόμενος τον Κωνσταντίνο Ηλιόπουλο) και ο Steven Verschuur (διαδεχόμενος τον René Barents).

Επ’ ευκαιρία της λήξεως των καθηκόντων και της αποχωρήσεω
ς των
Viktor Kreuschitz, Κωνσταντίνου Ηλιόπουλου και René Barents, καθώς και της ορκωμοσίας και της αναλήψεως καθηκόντων των νέων μελών του θεσμικού οργάνου, θα πραγματοποιηθεί σήμερα πανηγυρική συνεδρίαση στην έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η
πανηγυρική συνεδρίαση θα αναμεταδοθεί απευθείας από τις 18:00 στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

Παρουσίαση των νέων μελών

Elisabeth
TichyFisslberger

Γεννηθείσα το 1957 στη Βιέννη (Αυστρία), η Elisabeth Tichy
Fisslberger έλαβε το 1980 πτυχίο νομικής και στη συνέχεια πραγματοποίησε σπουδές στο διεθνές δίκαιο στο Université catholique de Louvain (Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λουβέν, Βέλγιο) το 1981.

Άρχισε την επαγγελματική της σταδιοδρομία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1982 ως διερμηνέας συνεδρίων, καθήκοντα τα οποία άσκησε μέχρι το 1988. Παράλληλα, συνέχισε τις γλωσσολογικές σπουδές της στο Universität Wien (Πανεπιστήμιο της Βιέννης, Αυστρία) από όπου έλαβε πτυχίο γλωσσολογίας το 1984.

Από το 1988 έως το 1993 άσκησε καθήκοντα συμβούλου στη Γενική Διεύθυνση ευρωπαϊκών και οικονομικών υποθέσεων του αυστριακού Υπουργείου Εξωτερικών.
Το 1990 αποσπάστηκε στην Πρεσβεία της Αυστρίας στο Δουβλίνο. Από τα μέσα του 1991 έως τα μέσα του 1992 διετέλεσε αναπληρώτρια διευθύντρια για την πολιτική μεταφορών της ΕΕ στο αυστριακό Υπουργείο Εξωτερικών στη Βιέννη. Εν συνεχεία αποσπάστηκε στην Πρεσβεία της Αυστρίας στο Λονδίνο.


Από
το 1993 έως το 2000 ορίστηκε υπουργόςσύμβουλος στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αυστρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες.


Επιστρέφοντας στο αυστριακό Υπουργείο Εξωτερικών, η Elisabeth Tichy
Fisslberger διετέλεσε διευθύντρια γενικών υποθέσεων και θεσμών της ΕΕ από το 2000 έως το 2003. Στη συνέχεια διορίστηκε βοηθός γενική διευθύντρια ευρωπαϊκών και οικονομικών υποθέσεων και, από το 2007, γενική διευθύντρια νομικών και προξενικών υποθέσεων. Εξάλλου, από το 2009 έως το 2017, άσκησε επίσης καθήκοντα εθνικής συντονίστριας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.


Από τον Δεκέμβριο του 2017 διετέλεσε πρέσβειρα στ
η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αυστρίας στο Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς στη Γενεύη. Το 2020 εξελέγη πρόεδρος του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και το 2021 πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη.


Παράλληλα με τις δραστηριότητες αυτές, η Elisabeth Tichy
Fisslberger δίδαξε δίκαιο στη Diplomatische Akademie Wien (Διπλωματική Ακαδημία της Βιέννης, Αυστρία) από το 2002. Μεταξύ των ετών 2006 και 2017 δίδαξε επίσης στο Universität Wien.


Η Elisabeth Tichy
Fisslberger διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο στις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Γουλιέλμος Βαλασίδης
Γεννηθείς το 1971 στη Θεσσαλονίκη, ο Γουλιέλμος Βαλασίδης έλαβε το 1993 το πτυχίο της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 1996 λαμβάνοντας μεταπτυχιακό δίπλωμα (
Master) στο Δίκαιο από την Harvard Law School (Νομική Σχολή του Harvard, Ηνωμένες Πολιτείες).

Από το 1993 έως το 1995 εργάστηκε ως ασκούμενος δικηγόρος ενόψει των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας
εξασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου. Αφού έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης το 1996, εργάστηκε σε δικηγορικά γραφεία στο Μεξικό και στις Ηνωμένες Πολιτείες.


Το 1998 ανέλαβε για πρώτη φορά υπηρεσία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εισηγητής στο γραφείο
του δικαστή Κρατερού Ιωάννου. Εν συνεχεία άσκησε καθήκοντα εισηγητή στο γραφείο του δικαστή Βασιλείου Σκουρή, μετέπειτα Προέδρου του Δικαστηρίου από το 2003, του οποίου υπήρξε συνεργάτης επί δεκαπενταετία, από το 1999 έως το 2014.


Το 2014 διορίστηκε διευθυντής Πρωτοκόλλου και Πληροφόρησης του Δικαστηρίου και στη συνέχεια διευθυντής
Επικοινωνίας, καθήκοντα τα οποία άσκησε έως το 2022.

Παράλληλα με τις νομικές δημοσιεύσεις του υπό την ιδιότητα του συγγραφέα ή του επιμελητή, ο Γουλιέλμος Βαλασίδης επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την πρακτική διδασκαλία του δικαίου της Ένωσης, συμμετέχοντας ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή του
European Law Moot Court Competition, ως μέλος της κριτικής επιτροπής από το 2004 έως το 2005 και στη συνέχεια ως μέλος και αντιπρόεδρος της European Law Moot Court Society από το 2006 έως το 2022. Τακτική ήταν επίσης η συμμετοχή του σε συνέδρια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ο Γουλιέλμος Βαλασίδης διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο στις 15 Σεπτεμβρίου 2022.

Steven Verschuur

Γεννηθείς το 1977 στο
Arnhem (Κάτω Χώρες), ο Steven Verschuur ολοκλήρωσε τις νομικές σπουδές του στο Universiteit Utrecht (Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, Κάτω Χώρες) από όπου έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών το 2001. Συνέχισε τις πανεπιστημιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης (Βέλγιο), από όπου έλαβε δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στο ευρωπαϊκό δίκαιο το 2002. Το 2010 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Νομικής του Universiteit Utrecht.

Από το 2002, ο
Steven Verschuur άσκησε δικηγορία σε δικηγορικά γραφεία στις Κάτω Χώρες και στο Βέλγιο σε διάφορους τομείς του δικαίου της Ένωσης, όπως ο ανταγωνισμός, οι κρατικές ενισχύσεις, η εμπορική πολιτική, οι δημόσιες συμβάσεις καθώς και τα περιοριστικά μέτρα που θεσπίζονται στο πλαίσιο της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας της Ένωσης.

Δημοσίευσε επίσης μεγάλο αριθμό σχετικών άρθρων σε νομικά περιοδικά και βιβλία.

Συγχρόνως, άσκησε καθήκοντα αναπληρωματικού δικαστή στο τμήμα αστικού δικαίου του
rechtbank Zeeland WestBrabant (πρωτοδικείου ZeelandWestBrabant, Κάτω Χώρες) από το 2021 έως το 2022.

Ο
Steven Verschuur διορίστηκε δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο στις 15 Σεπτεμβρίου 2022.