spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔΕΕ: Απαράδεκτη η αίτηση ακύρωσης του Κανονισμού για την ανανέωση της εγκρίσεως...

ΔΕΕ: Απαράδεκτη η αίτηση ακύρωσης του Κανονισμού για την ανανέωση της εγκρίσεως της γλυφοσάτης

Η Περιφέρεια δεν απέδειξε ότι η απόφαση αυτή την αφορά άμεσα και ατομικά

Η Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης δεν μπορεί παραδεκτώς να ζητήσει την ακύρωση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής για την ανανέωση της εγκρίσεως της δραστικής ουσίας γλυφοσάτη

 

Στις 8 Μαρτίου 2018, η Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης (Βέλγιο) άσκησε, ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφυγή ακυρώσεως κατά του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής 2017/2324 1 για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας γλυφοσάτη. Με διάταγμα της 10ης Νοεμβρίου 2016, η Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης είχε απαγορεύσει τη χρήση των φυτοφαρμάκων που περιέχουν γλυφοσάτη.
Με τη διάταξη που αναιρεσιβάλλεται ενώπιον του Δικαστηρίου 2, το Γενικό Δικαστήριο κήρυξε την προσφυγή απαράδεκτη ελλείψει ενεργητικής νομιμοποιήσεως. Ειδικότερα, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο προσβαλλόμενος κανονισμός δεν αφορούσε άμεσα την Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης.

Η Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης άσκησε αναίρεση, ζητώντας από το Δικαστήριο να αναιρέσει την αναιρεσιβαλλόμενη διάταξη, να κρίνει παραδεκτή την προσφυγή ακυρώσεως και να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο.

Με τη σημερινή απόφασή του, το Δικαστήριο υπενθυμίζει, κατ’ αρχήν, ότι η προσφυγή μιας περιφερειακής ή τοπικής οντότητας πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του παραδεκτού που προβλέπονται στο άρθρο 263, τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ, το οποίο εξαρτά το παραδεκτό προσφυγής ασκηθείσας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά αποφάσεως της οποίας δεν είναι αποδέκτης από την προϋπόθεση ότι η απόφαση αυτή το αφορά άμεσα και ατομικά ή, αν πρόκειται για κανονιστική πράξη, ότι το αφορά άμεσα χωρίς να απαιτεί τη λήψη εκτελεστικών μέτρων.

Σε απάντηση στο επιχείρημα της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης ότι η προσφυγή της εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Συμβάσεως του Ώρχους 3 και ότι, ως εκ τούτου, οι προϋποθέσεις του παραδεκτού τις οποίες προβλέπει η ΣΛΕΕ πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των διατάξεων της Συμβάσεως του Ώρχους σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, το Δικαστήριο τονίζει ότι οι διεθνείς συμφωνίες δεν μπορούν να υπερισχύουν του πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι διατάξεις της Συμβάσεως του Ώρχους δεν μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την τροποποίηση των προϋποθέσεων του παραδεκτού τις οποίες θέτει η ΣΛΕΕ για την άσκηση προσφυγής ακυρώσεως. Το Δικαστήριο απορρίπτει επομένως το επιχείρημα της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης επί της βάσεως αυτής.

Η Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης υποστηρίζει, εξάλλου, ότι με τον προσβαλλόμενο εκτελεστικό κανονισμό κατέστη δυνατόν οι άδειες κυκλοφορίας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν τη δραστική ουσία γλυφοσάτη να συνεχίσουν να παράγουν τα αποτελέσματά τους ενώ, ελλείψει ανανεώσεως της εγκρίσεως της δραστικής αυτής ουσίας, οι άδειες αυτές θα είχαν απολέσει την ισχύ τους.

Το Δικαστήριο παρατηρεί ότι η ανανέωση της εγκρίσεως μιας δραστικής ουσίας δεν συνεπάγεται την επιβεβαίωση, την παράταση ή την περαιτέρω ισχύ των αδειών διαθέσεως στην αγορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που την περιέχουν, δεδομένου ότι οι κάτοχοι των αδειών αυτών οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για την ανανέωσή τους εντός τριών μηνών από την ανανέωση της εγκρίσεως της δραστικής ουσίας, αίτηση επί της οποίας οφείλουν να αποφασίσουν τα ίδια τα κράτη μέλη εντός δώδεκα μηνών. Περαιτέρω, οσάκις ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί σχετικά με την ανανέωση της αδείας πριν από τη λήξη της, η υποχρέωση παρατάσεως της αδείας κατά το απαιτούμενο χρονικό διάστημα βαρύνει στο Βέλγιο την ομοσπονδιακή αρχή, δεδομένου ότι αυτή είναι αρμόδια κατά το εθνικό δίκαιο για «τον καθορισμό των προδιαγραφών των προϊόντων», και όχι τις περιφέρειες όπως είναι η Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης. Εξάλλου, μολονότι είναι αληθές ότι το βελγικό δίκαιο προβλέπει ότι οι περιφέρειες «συμμετέχουν στην κατάρτιση των ομοσπονδιακών κανονιστικών ρυθμίσεων στον τομέα των προδιαγραφών των προϊόντων» και ότι η διάθεση στην αγορά και η χρήση παρασιτοκτόνου γεωργικής χρήσεως δύνανται να εγκριθούν από τον αρμόδιο ομοσπονδιακό υπουργό μόνον κατόπιν γνώμης επιτροπής στην οποία η Περιφέρεια των Βρυξελλών-Πρωτευούσης εκπροσωπείται από εμπειρογνώμονα, εντούτοις η συμβουλευτική αυτή αρμοδιότητα δεν συνιστά άμεσο αποτέλεσμα του κανονισμού 1107/2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.

Ως προς την προϋπόθεση του «άμεσου επηρεασμού», το Δικαστήριο υπενθυμίζει ότι η προϋπόθεση αυτή σημαίνει μεταξύ άλλων ότι το επίμαχο μέτρο πρέπει να παράγει άμεσα αποτελέσματα ως προς τη νομική κατάσταση του φυσικού ή νομικού προσώπου το οποίο προτίθεται να ασκήσει προσφυγή βάσει του άρθρου 263, τέταρτο εδάφιο, ΣΛΕΕ.

Η Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης υποστηρίζει ότι ο προσβαλλόμενος κανονισμός θέτει σε κίνδυνο το κύρος της απαγορεύσεως χρήσεως των παρασιτοκτόνων που περιέχουν γλυφοσάτη, η οποία επιβλήθηκε με το διάταγμά της της 10ης Νοεμβρίου 2016. Ωστόσο, κατά το Δικαστήριο, οι αμφιβολίες ως προς το κύρος του καθεστώτος απαγορεύσεως της χρήσεως παρασιτοκτόνων που περιέχουν γλυφοσάτη υπό το πρίσμα του βελγικού Συντάγματος, του οποίου τη σχέση με τον προσβαλλόμενο κανονισμό δεν διευκρινίζει η αναιρεσείουσα, δεν μπορούν να αποδείξουν ότι ο κανονισμός την αφορά άμεσα. Σε απάντηση του επιχειρήματος της Περιφέρειας Βρυξελλών-Πρωτευούσης κατά το οποίο η έκδοση, παρά το δυσμενές νομικό πλαίσιο, του διατάγματος της 10ης Νοεμβρίου 2016 υπαγορεύθηκε από πολιτικής φύσεως προβληματισμούς γενικού συμφέροντος και όχι μόνον από νομικούς λόγους, το Δικαστήριο τονίζει ότι η προϋπόθεση του «άμεσου επηρεασμού» πρέπει να εκτιμάται μόνον σε σχέση με τις έννομες συνέπειες του οικείου μέτρου, δεδομένου ότι οι ενδεχόμενες πολιτικές συνέπειες του μέτρου δεν ασκούν επιρροή στην εκτίμηση αυτή.

Το Δικαστήριο απορρίπτει επομένως καθ’ ολοκληρίαν την αίτηση αναιρέσεως που άσκησε η Περιφέρεια Βρυξελλών-Πρωτευούσης.

1 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2017/2324 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας glyphosate, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, και την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής (EE 2017, L 333, σ.10).
2 Διάταξη της 28ης Φεβρουαρίου 2019, Région de Bruxelles-Capitale κατά Επιτροπής (T-178/18).
3. Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη των αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα που υπογράφτηκε στο Aarhus στις 25 Ιουνίου 1998.

Lawjobs