ΔΕΕ: Δύο νέα μέλη αναλαμβάνουν καθήκοντα

0

Με απόφαση της 30ής Ιανουαρίου 2019 ο Niilo Jääskinen διορίστηκε δικαστής στο Δικαστήριο για την περίοδο από 7 Οκτωβρίου 2019 έως 6 Οκτωβρίου 2021, σε αντικατάσταση του Allan Rosas. Με απόφαση της 10ης Ιουλίου 2019 ο Nils Wahl διορίστηκε δικαστής στο Δικαστήριο για την περίοδο από 7 Οκτωβρίου 2019 έως 6 Οκτωβρίου 2024, σε αντικατάσταση του Carl Gustav Fernlund. Επ’ αφορμή, αφενός, της λήξεως των καθηκόντων και της αποχωρήσεως των Allan Rosas και Carl Gustav Fernlund και, αφετέρου, της ορκωμοσίας και της αναλήψεως καθηκόντων εκ μέρους των Niilo Jääskinen και Nils Wahl, θα διεξαχθεί σήμερα πανηγυρική συνεδρίαση στην έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πανηγυρική συνεδρίαση θα μεταδοθεί απευθείας από τις 18:00 μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας: http://c.connectedviews.com/01/LiveMeetings/cdj

Βιογραφικά των νέων μελών

Niilo Jääskinen

Γεννήθηκε το 1958· πτυχίο Νομικής (1980), μεταπτυχιακό Νομικής (1982) και διδακτορικό (2008) από το πανεπιστήμιο του Ελσίνκι (Φινλανδία)· εντεταλμένος με τη διδασκαλία στο πανεπιστήμιο του Ελσίνκι (1980-1986)· εισηγητής και έκτακτος δικαστής στο πρωτοδικείο του Rovaniemi (Φινλανδία) (1983-1984)· νομικός σύμβουλος (1987-1989) και, εν συνεχεία, προϊστάμενος του τμήματος ευρωπαϊκού δικαίου (1990-1995) στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (Φινλανδία)· νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Εξωτερικών (Φινλανδία) (1989-1990)· σύμβουλος και γραμματέας ευρωπαϊκών υποθέσεων στην ανώτερη επιτροπή του Φινλανδικού Κοινοβουλίου (1995-2000)· έκτακτος δικαστής (Ιούλιος 2000-Δεκέμβριος 2002) και, εν συνεχεία, δικαστής (Ιανουάριος 2003- Σεπτέμβριος 2009) στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (Φινλανδία)· υπεύθυνος για νομικά και θεσμικά ζητήματα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Φινλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση· γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2009 μέχρι τις 7 Οκτωβρίου 2015· δικαστής στο Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο (2015-2019)· Αντιπρόεδρος του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου (2018-2019)· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2019.

Nils Wahl

Γεννήθηκε το 1961· διδάκτωρ νομικής του πανεπιστημίου Στοκχόλµης (Σουηδία) (1995)· συνεργαζόµενος καθηγητής (docent) και κάτοχος της έδρας ευρωπαϊκού δικαίου Jean Monnet (1995)· καθηγητής ευρωπαϊκού δικαίου (πανεπιστήμιο Στοκχόλµης, 2001)· γενικός διευθυντής εκπαιδευτικού ιδρύµατος (1993-2004)· πρόεδρος του Nätverket för europarättslig forskning (δικτύου ερευνών ευρωπαϊκού δικαίου) (2001-2006)· µέλος του Rådet för konkurrensfrågor (Συμβουλίου Ανταγωνισμού, Σουηδία) (2001-2006)· δικαστής στο Γενικό Δικαστήριο (2006-2012)· www.curia.europa.eu γενικός εισαγγελέας στο Δικαστήριο από τις 28 Νοεμβρίου 2012 έως τις 6 Φεβρουαρίου 2019· δικαστής στο Δικαστήριο από τις 7 Οκτωβρίου 2019.

Σχόλια