Δελτίο Τύπου Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου

0

Την Τρίτη 27/10/2020, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ Δρ. Χρίστος Κληρίδης,  μετά της Εκπροσώπου Τύπου του ΠΔΣ κας Τζώρτζιας Κωνσταντίνου-Παναγιώτου, συμμετείχε στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντηση της Επιτροπής  Μεταρρύθμισης, που έλαβε χώρα στο Ανώτατο Δικαστήριο. Στην συνάντηση που έγινε για τον σκοπό της παρακολούθησης  της προόδου της μεταρρύθμισης και ενημέρωσης των παραγόντων, συμμετείχαν εκτός από τους Έντιμους Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τόσο ο Έντιμος Γενικός Εισαγγελέας όσο και η Έντιμη Υπουργός Δικαιοσύνης, καθώς επίσης η Αρχιπρωτοκολλητής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο Διευθυντής Μεταρρύθμισης αλλά και ανώτεροι διοικητικοί λειτουργοί αρμόδιων υπουργείων.

Κατά την συνάντηση έγινε ενημέρωση αρχικά για την πρόοδο και σημερινή κατάσταση των κτηριακών δικαστηριακών εγκαταστάσεων, νέων και υφιστάμενων, καθώς και για τις σχετικές ενέργειες του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Με ικανοποίηση σημειώθηκε καταρχήν η έγκριση του διαγωνισμού για ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Λευκωσίας, καθώς επίσης και η ικανοποιητική πρόοδος στην ανέγερση των κτηριακών δικαστηριακών εγκαταστάσεων στο Παραλίμνι.

Ο Πρόεδρος του ΠΔΣ αναφέρθηκε συγκεκριμένα για την κατάσταση του χώρου στα Επαρχιακά Δικαστήρια της Λάρνακας και τα πρόσφατα παράπονα που εκφράσθηκαν από δικηγόρους και η Αρχιπρωτοκολλητής ενημέρωσε ότι δόθηκαν οδηγίες για να προχωρήσουν τάχιστα οι εργασίες και ότι πρόκειται για προσωρινή μόνο διευθέτηση.  Συζητήθηκε επίσης το πρόβλημα του backlog ανά πόλη και έγινε σχετική ενημέρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Όσον αφορά το υπό μελέτη Εμπορικό Δικαστήριο για το οποίο έγινε εκτεταμένη συζήτηση για την έδρα και θέματα δικαιοδοσίας, καθώς επίσης και το ζήτημα της γλώσσας εκδίκασης, ο Πρόεδρος του ΠΔΣ έδωσε έμφαση στην ανάγκη να υπάρχει η δυνατότητα να υιοθετείται και η αγγλική ως γλώσσα εκδίκασης για να εκπληρωθεί ακριβώς ο ευρύτερος σκοπός και η φιλοσοφία του Εμπορικού Δικαστηρίου.

Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση για το θέμα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και συγκεκριμένα για το e- justice, αλλά και για το i-justice που αφορά μόνο καταχωρίσεις και χαρτοσήμανση δικογράφων/αγωγών. Αναφέρθηκαν τα προβλήματα στην πρόοδο και ολοκλήρωση των συστημάτων και έγινε αναφορά στον χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους.

Ακολούθως έγινε ενημέρωση για το σύστημα ψηφιακής τήρησης πρακτικών στη δικαστική υπηρεσία «DAR» και ενημερωθήκαμε πως γίνεται συντονισμός για υλοποίηση του συστήματος με προτεραιότητα από το Υφυπουργείο Καινοτομίας όπου θα δώσει και περαιτέρω ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο ενημέρωσε για την πρόοδο στη διαδικασίας πρόσληψης νέων δικαστών και ακολούθως έγινε ενημέρωση από την Υπουργό για τα νομοσχέδια μεταρρύθμισης που εκκρεμούν στη Βουλή. Αναφέρθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο πως αφού συγκροτήθηκε η Σχολή Δικαστών, εκκρεμεί ο διορισμός του διευθυντή της Σχολής, βάσει κριτηρίων που έθεσε ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Αναφορικά με τα υπό διαβούλευση νομοσχέδια, ενημέρωσε ο Πρόεδρος του ΠΔΣ για τις ενέργειες που γίνονται σε επίπεδο ΠΔΣ που αφορούν την επεξεργασία εισηγήσεων επί των συγκεκριμένων νομοσχεδίων από συμβουλευτική ομάδα που εργάζεται προς αυτό τον σκοπό και που θα υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Οι εισηγήσεις αφορούν κυρίως την τριτοβάθμια δικαιοσύνη, το εφετείο ως δευτεροβάθμιο δικαστήριο και το  διευρυμένο Νομικό Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος επίσης αναφέρθηκε στην πιθανή υιοθέτηση της διαδικασίας εκδίκασης με δίκες day-in/day-out, ως η εισήγηση ων Ιρλανδών εμπειρογνωμόνων, και μετέφερε την παράκληση του ΠΔΣ όπως δοθεί έγκαιρη ενημέρωση και ειδοποίηση στον δικηγορικό κόσμο για να έχει τον χρόνο να προσαρμοστεί κατάλληλα και έγκαιρα στις απαιτήσεις μιας τέτοιας διαδικασίας.

Στη συνέχεια ο Διευθυντής Μεταρρύθμισης ενημέρωσε για το έργο της μετάφρασης των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας SRSP 3 και για τη δημιουργία Ανεξάρτητης Δικαστικής Υπηρεσίας SRSP 4 επεξηγώντας μεταξύ άλλων την διαδικασία ολοκλήρωσης της πρώτης ενότητας περί τα μέσα Νοεμβρίου.

Ευχαριστούμε την Επιτροπή Μεταρρύθμισης για την εποικοδομητική συνάντηση και ευελπιστούμε σε συνέχιση της αγαστής συνεργασίας στον θεμελιώδη τομέα της Δικαιοσύνης.

Σχόλια