Το νέο Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Αφερεγγυότητας 

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΔΣ

Κατόπιν των διενεργηθεισών αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας την 4η Ιουνίου 2021 και των εκλεχθέντων υποψηφίων, την 9η Ιουνίου 2021 συγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ του Συλλόγου και με ομόφωνη απόφαση όρισε ως:

Πρόεδρο τον Νικόλαο ΜΠΟΥΡΜΠΟ, Δικηγόρο Αθηνών
Αντιπρόεδρο τον Γεώργιο ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης
Ταμία τον Θάνο ΠΕΤΣΟ, Δικηγόρο Θεσσαλονίκης
Έφορο Δημοσίων Σχέσεων την Αθανασία – Ασπασία ΓΟΥΛΙΑΜΗ, Δικηγόρο
Πατρών
Γενική Γραμματέα την Αικατερίνη ΚΑΜΠΟΥΡΗ, Δικηγόρο Αθηνών

Μετά τιμής

Το νέο ΔΣ

Σχόλια