spot_img
spot_img
ΑρχικήLaw NewsΔιαφάνεια και στόχευση της πολιτικής διαφήμισης: Συμφωνία των νομοθετικών οργάνων της ΕΕ...

Διαφάνεια και στόχευση της πολιτικής διαφήμισης: Συμφωνία των νομοθετικών οργάνων της ΕΕ για νέο Κανονισμό

spot_img

Οι διαπραγματευτικές ομάδες της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία ως προς τα κύρια πολιτικά στοιχεία ενός νέου κανονισμού για τη διαφάνεια και τη στόχευση της πολιτικής διαφήμισης.

Ο κανονισμός συντάχθηκε εν μέσω ανησυχιών σχετικά με τους κινδύνους τους οποίους εγκυμονούν η χειραγώγηση των πληροφοριών και οι ξένες παρεμβάσεις στις εκλογές. Στόχος του είναι να διευκολύνει τους πολίτες να αναγνωρίζουν τις πολιτικές διαφημίσεις, να κατανοούν ποιος βρίσκεται πίσω από αυτές και να γνωρίζουν αν έχουν λάβει στοχευμένη διαφήμιση, ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να κάνουν συνειδητές επιλογές.

Ο κανονισμός θα προαγάγει έναν ανοικτό και δίκαιο πολιτικό διάλογο στα κράτη μέλη, με βάση την αντικειμενική, διαφανή και πλουραλιστική ενημέρωση, και θα εξασφαλίσει ότι η πολιτική διαφήμιση γίνεται με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή.

Πεδίο εφαρμογής των νέων κανόνων

Στην προσωρινή συμφωνία, ως πολιτική διαφήμιση ορίζεται η προετοιμασία, τοποθέτηση, προώθηση, δημοσίευση, διοχέτευση ή διάδοση μηνυμάτων:

  • από ή για πολιτικούς παράγοντες ή για λογαριασμό τους, εκτός εάν έχουν καθαρά ιδιωτικό ή καθαρά εμπορικό χαρακτήρα, ή
  • που ενδέχεται και έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να επηρεάσουν τη συμπεριφορά κατά την ψηφοφορία ή το αποτέλεσμα εκλογών, δημοψηφίσματος ή νομοθετικής ή κανονιστικής διαδικασίας σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Ο νέος κανονισμός θα καλύπτει την πολιτική διαφήμιση που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, αλλά και την πολιτική διαφήμιση μέσω εσωτερικών δραστηριοτήτων, όπως η προετοιμασία πολιτικών διαφημίσεων εντός πολιτικών κομμάτων, καθώς και στο πλαίσιο εκστρατείας πολιτικής διαφήμισης.

Ταυτόχρονα, οι κανόνες καθιστούν σαφές ότι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού ούτε οι πολιτικές απόψεις και το λοιπό περιεχόμενο υπό συντακτική ευθύνη ούτε οι απόψεις τις οποίες εκφράζουν άτομα υπό την προσωπική τους ιδιότητα.

Κανόνες για τη στόχευση και τη διοχέτευση διαφημίσεων

Οι προσωρινά συμφωνηθέντες κανόνες θέτουν επίσης αυστηρά όρια στη χρήση τεχνικών στόχευσης και διοχέτευσης διαφημίσεων.

Η χρήση προσωπικών δεδομένων για τη στόχευση πολιτικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο θα επιτρέπεται μόνον εάν πηγή των δεδομένων που έχουν συλλεγεί είναι το υποκείμενο των δεδομένων και εφόσον το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει δώσει ρητή και χωριστή συγκατάθεση που να επιτρέπει τη χρήση των δεδομένων αυτών για πολιτική διαφήμιση.

Επιπλέον, θα απαγορευτεί πλήρως η κατάρτιση προφίλ με τη χρήση ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά που αποκαλύπτουν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή ή πολιτικά φρονήματα.

Άλλες διατάξεις

Για την αποτροπή ξένων παρεμβάσεων, τα συννομοθετικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν επίσης να απαγορεύσουν την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών σε χορηγούς από τρίτες χώρες τρεις μήνες πριν από τη διενέργεια εκλογών ή δημοψηφίσματος, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα εφαρμογής αυστηρότερων εθνικών κανόνων κατά περίπτωση.

Αποφάσισαν επίσης ότι η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει ευρωπαϊκό δημόσιο αποθετήριο για τις διαδικτυακές πολιτικές διαφημίσεις, το οποίο θα συγκεντρώνει και θα καθιστά διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες για όλες τις διαδικτυακές διαφημίσεις καθώς και τις σχετικές ανακοινώσεις διαφάνειας.

Τα συννομοθετικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν επίσης ότι οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος τους. Ωστόσο, οι ορισμοί και η λεγόμενη ρήτρα κατά των διακρίσεων, η οποία ορίζει ότι δεν επιτρέπεται ο περιορισμός υπηρεσιών αποκλειστικά και μόνον με βάση τον τόπο κατοικίας ή εγκατάστασης του χορηγού της πολιτικής διαφήμισης, θα τεθούν σε εφαρμογή πριν από τις ευρωεκλογές.

Επόμενα βήματα

Οι εργασίες θα συνεχιστούν τις προσεχείς εβδομάδες σε τεχνικό επίπεδο, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες του νέου κανονισμού.

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες αυτές, η συμφωνία θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στο σύνολό της από αμφότερα τα θεσμικά όργανα στην πλήρη σύνθεσή τους και να ελεγχθεί από τους γλωσσομαθείς νομικούς πριν από την τυπική της έκδοση.

spot_img

Lawjobs