Διαγραφή προστίμου για στάθμευση σε θέση μονίμων κατοίκων

0

Πρόστιμο για στάθμευση σε θέση μονίμων κατοίκων σε δικαιούχο που δεν απέκτησε εγκαίρως το ειδικό σήμα λόγω των μέτρων για τον COVID-19

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο, ζητώντας τη διαγραφή οφειλής προερχόμενης από παράβαση των διατάξεων του ΚΟΚ για στάθμευση σε θέση που προβλέπεται για μόνιμους κατοίκους.

Ο πολίτης είχε δικαίωμα χρήσης του ειδικού σήματος, ωστόσο λόγω των ειδικών μέτρων που προέκυψαν για την αντιμετώπιση του COVID-19, δεν κατόρθωσε να το αποκτήσει εγκαίρως. Ειδικότερα, η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών προκειμένου να λάβει το δελτίο στάθμευσης δεν κατέστη δυνατή, καθώς, βάσει σχετικής απόφασης της ΑΑΔΕ (υπ. αριθμ. Α.1077/3-4-20, ΦΕΚ 1207Β) δεν διεκπεραιώνονταν δηλώσεις αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας από φυσικά πρόσωπα.

Για το εν λόγω ζήτημα, ο ενδιαφερόμενος κατέθεσε ένσταση στην αρμόδια υπηρεσία,
η οποία ωστόσο απορρίφθηκε.

O Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο του διαμεσολαβητικού του ρόλου, απηύθυνε έγγραφο προς την αρμόδια υπηρεσία, (Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Θεσσαλονίκης) και ζήτησε τη διαγραφή του προστίμου, επισημαίνοντας ότι η απόρριψη της ένστασης δεν στηρίχθηκε σε εξατομικευμένη εξέταση του αιτήματος του αναφερομένου ούτε στα εύλογα επιχειρήματα που επικαλέστηκε ο ίδιος.

Η υπηρεσία, αποδεχόμενη τις απόψεις του Συνηγόρου, προέβη σε ανάκληση της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης και σε διαγραφή του διοικητικού προστίμου.

Σχόλια