Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης – Έγκριση συμπερασμάτων του Συμβουλίου

0

Το Συμβούλιο ενέκρινε εχθές [9/6] συμπεράσματα για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης καλύπτοντας ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της ψηφιακής στρατηγικής της ΕΕ. Οι τομείς που καλύπτουν τα συμπεράσματα κυμαίνονται από τη συνδεσιμότητα, τις ψηφιακές αλυσίδες αξίας και την ηλεκτρονική υγεία έως την οικονομία δεδομένων, την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Στο κείμενο επισημαίνεται επίσης ο αντίκτυπος του ψηφιακού μετασχηματισμού στην καταπολέμηση της πανδημίας και ο κρίσιμος ρόλος του για την ανάκαμψη μετά την COVID-19.

Oleg Butković, υπουργός Θαλάσσης, Μεταφορών και Υποδομών της Κροατίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου

“Η πανδημία COVID-19 και οι συνέπειές της στη ζωή και τις οικονομίες μας ανέδειξαν τη σημασία της ψηφιοποίησης σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας στην ΕΕ. Οι νέες τεχνολογίες μάς βοήθησαν όλους να παραμείνουμε συνδεδεμένοι, να εργαστούμε από τα σπίτια μας και να διευκολύνουμε την εξ αποστάσεως μάθηση των παιδιών μας. Είχαν καθοριστικό ρόλο για τη συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών μας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν θα συμβάλει μόνο στην αντιμετώπιση της παρούσας υγειονομικής κρίσης, αλλά θα αποτελέσει και βασική κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάκαμψη, την πράσινη ανάπτυξη και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.”

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, 9 Ιουνίου 2020

Σχόλια