12 Χρόνια Προεδρία Β.Σκουρή, Εκδήλωση (Βίντεο)

0

 

Επ’ ευκαιρία της συμπληρώσεως δώδεκα ετών θητείας του Βασίλειου Σκουρή στην Προεδρία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια επιτροπή μελών του Δικαστηρίου οργάνωσε τη δημοσίευση ενός τιμητικού τόμου «Liber Amicorum» με κείμενα διαφόρων μελών και πρώην μελών του Δικαστηρίου που άσκησαν τα καθήκοντά τους υπό την Προεδρία του Β. Σκουρή.

Η παράδοση του τιμητικού τόμου πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Συμποσίου που διοργανώνεται στις 8 Ιουνίου 2015 με την παρουσία δικαστών ανωτάτων εθνικών δικαστηρίων, εκπροσώπων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και άλλων προσωπικοτήτων.

Δείτε το Βίντεο της εκδήλωσης εδώ

Με την ευκαιρία αυτή, διάφορες προσωπικότητες που είχαν σχέσεις, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, με το Δικαστήριο και μετέσχαν με τον τρόπο αυτόν στη δραστηριότητά του μεταξύ 2003 και 2015  αναφέρθηκαν στο γεγονός, υπό τη φιλική προεδρία του Jean-Marc Sauvé, αντιπροέδρου του γαλλικού Conseil d’État. Επιπλέον, άλλοι δικαστές συνταγματικών και ανώτατων εθνικών δικαστηρίων, επίσης μέλη της επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 255 ΣΛΕΕ, έλαβαν τον λόγο για να τιμήσουν την εκδήλωση, όπως ο Andreas Vosskuhle, Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας, η Pauline Koskelo, πρώην Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Φινλανδίας και δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ο Λόρδος Mance, δικαστής στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, και ο Péter Paczolay, πρώην Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουγγαρίας.

Ο Βασίλειος Σκουρής, ελληνικής ιθαγενείας, ανέλαβε καθήκοντα ως δικαστής στο Δικαστήριο στις 8Ιουνίου 1999, ήτοι ακριβώς 16 έτη προ της ημερομηνίας διεξαγωγής του Συμποσίου. Eίναι Πρόεδρος του Δικαστηρίου από τις 7 Οκτωβρίου 2003, οπότε εκπροσωπεί το σύνολο του θεσμικού οργάνου επί www.curia.europa.eu σχεδόν 12 έτη. Βρίσκεται στο τέλος της τελευταίας θητείας του και θα αποχωρήσει από το Δικαστήριοτης Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της προσεχούς ανανεώσεως των δικαστών, τον ερχόμενο Οκτώβριο.