2 νομοθετήματα της Κομισιόν για την πυρηνική ασφάλεια

0

Την αναθεωρημένη έκδοση δύο νομοθετικών κειμένων, τα οποία στοχεύουν στη δημιουργία μιας νέας υποχρεωτικού χαρακτήρα κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα της ασφάλειας των πυρηνικών εγκαταστάσεων και της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ. Στις προτάσεις της η Κομισιόν έλαβε υπόψη τις παρατηρήσεις τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσο και του Συμβουλίου, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα το αρχικό αντικείμενο των δύο κειμένων.

Συγκεκριμένα, ως προς την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων η Επιτροπή εμμένει στη θέσπιση σε κοινοτικό νομοθετικό επίπεδο των υφιστάμενων κανόνων και αρχών, καθώς και στη θέσπιση κοινού συστήματος αξιολόγησης της πυρηνικής ασφάλειας σε κάθε κράτος μέλος. Από την άλλη πλευρά, ως προς τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων η επιτροπή διατηρεί την υποχρέωση που υπέχει κάθε κράτος μέλος για τον καθορισμό ενός προγράμματος τελικής διαχείρισης των αποβλήτων, συνοδευόμενου από προθεσμίες, και υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης στον εν λόγω τομέα.

Σχόλια