20 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης του Σένγκεν

0

Στις 14 Ιουνίου του 1985 στη μικρή πόλη του Σένγκεν, στο Λουξεμβούργο, πέντε χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο υπέγραψαν την ομώνυμη συνθήκη για τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα και την ελεύθερη διακίνηση αγαθών και προσώπων.

Σήμερα οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν δείχνοντας μόνον την ταυτότητά τους. Μόνον η Βρετανία και η Ιρλανδία δεν έχουν υπογράψει τη συνθήκη του Σέγκεν, αν και είναι μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, χώρες μη μέλη έχουν υπογράψει τη συνθήκη, όπως η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Ελβετία.

Με τη συνθήκη του Σένγκεν προβλέπεται επίσης η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών μελών για ποινικά αδικήματα. Σύντομα τα δέκα νέα μέλη της ΕΕ θα συνδεθούν σε ένα κεντρικό υπολογιστή για την ανταλλαγή στοιχείων ανθρώπων που καταζητούνται για ποινικά αδικήματα. Παράλληλα, μελετάται η εγκατάσταση ενός συστήματος χορήγησης βίζας, στο οποίο θα αποθηκεύονται τα στοιχεία όλων εκείνων που μπαίνουν ή βγαίνουν από τα ευρωπαϊκά σύνορα, κάτι όμως που δεν έχουν αποδεχτεί ακόμα όλα τα κράτη-μέλη.