28η Ιανουαρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

0

Σε μια κοινή ανακοίνωση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Andrus Ansip και της αρμόδιας Επιτρόπου, V. Jourová, χαιρετίζεται ο εορτασμός της 9ης Ευρωπαϊκής Ημέρας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Στην ανακοίνωση τονίζεται η ανάγκη για μια μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου προστασίας δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει νέους κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των αστυνομικών και δικαστικών αρχών στην ΕΕ. Πρόκειται για μια αναγκαία και επίκαιρη μεταρρύθμιση, υπό το φως των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι. Επιπλέον, σημειώνεται ότι υπάρχει ανάγκη να συνεχισθεί και να ενταθεί η συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου, με απόλυτο σεβασμό στους κανόνες που αφορούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια συνολική μεταρρύθμιση της Οδηγίας του 1995 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχουν στόχο τόσο την ενίσχυση της προστασίας της ιδιωτικής ζωής όσο και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας της Ευρώπης. Η ανακοίνωση καταλήγει με την διαβεβαίωση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιέζει για μια πλήρη συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με τη μεταρρύθμιση της Οδηγίας πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.
 

Σχόλια