Θεσμός η “”Ευρωπαϊκή Εταιρία””

0

Tην Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) θεσμοθετεί το υπουργείο Ανάπτυξης, δίνοντας τη δυνατότητα της αναδιάρθρωσης των παραγωγικών δομών, μέσω της ενοποίησης εταιρειών που εδρεύουν σε διαφορετικά κράτη-μέλη της Ε.Ε., σε νέα εταιρική μορφή.

Οπως επισημαίνεται το νέο πλαίσιο «απευθύνεται αποκλειστικά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε συνεργασία με εταιρεία ή εταιρείες άλλου ή άλλων κρατών-μελών, σε κοινοτική κλίμακα, μη περιοριζόμενες στην ικανοποίηση καθαρά τοπικών αναγκών».

Ο νέος θεσμός θα δώσει νομική υπόσταση σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ενωση χωρίς να δημιουργήσουν θυγατρικές εταιρείες.

Σχόλια