Θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα

0

Την τελευταία θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, κατέχει η Ελλάδα, αναφορικά με την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό μη ενσωματωμένων οδηγιών στην εθνική έννομη τάξη. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός, ότι οι επιδόσεις της Ελλάδας είναι χειρότερες και από τα νέα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την ίδια ώρα, η Ελλάδα κατέχει μία από τις πρώτες θέσεις σε επίπεδο παραβατικότητας και προστίμων. Συγκεκριμένα, η χώρα εμφανίζει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό παραβιάσεων μετά την Ιταλία, με περισσότερες από 93 εκκρεμούσες προσφυγές ενώπιον του ΔΕΚ. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα, συνεπεία καταδικαστικών αποφάσεων το 2009 ανέρχονται σε έξι εκατομμύρια ευρώ.

Σχόλια