90 Αμερικανίδες στρέφονται νομικά κατά της Ουάσινγκτον

0

Νομικά αποφάσισαν να κινηθούν ενενήντα Αμερικανίδες γυναίκες κατά του Rob McKenna, Νομικού Συμβούλου της Πολιτείας Ουάσινγκτον, η οποία μαζί με άλλες Πολιτείες έχει προσφύγει στο Supreme Court των ΗΠΑ, κατά του νόμου Ομπάμα περί υγειονομικής  περίθαλψης. Οι γυναίκες κατηγορούν τον Νομικό Σύμβουλο, ότι συμμετέχοντας στην προσφυγή παραβαίνει τα καθήκοντά του και στηρίζει μία κίνηση σε βάρος των συμφερόντων των πολιτών της Ουάσινγκτον.

«Η επίσημη θέση του McKenna είναι ότι συμφερότερη λύση για την Πολιτεία της Ουάσινγκτον και τους πολίτες θα είναι να κηρύξει το Ανώτατο Δικαστήριο ανίσχυρη μόνο την διάταξη που αφορά την υποχρεωτικότητα της ασφάλισης και να μην θιγεί ο υπόλοιπος νόμος. Ωστόσο, στην πράξη ο McKenna έχει καταθέσει υπομνήματα στο Ανώτατο Δικαστήριο ζητώντας ακριβώς το αντίθετο, να κηρυχθούν δηλαδή ανίσχυρες και άλλες διατάξεις του νόμου, όπως αυτές που αφορούν το δικαίωμα περίθαλψης των γυναικών. Η κήρυξη ολόκληρου του νόμου ως ανίσχυρου, θα βλάψει σημαντικά τα δικαιώματα των γυναικών, καθώς θα υποχρεώσει τις γυναίκες της Ουάσινγκτον να πληρώνουν εκατομμύρια δολάρια σε αντισυλληπτικά και άλλα μέτρα αντισύλληψης, τα οποία θα μπορούσαν να προμηθεύονται δωρεάν βάσει του νόμου», ισχυρίζονται οι ενάγουσες.

Οι ενενήντα γυναίκες επισημαίνουν ότι ο νόμος Ομπάμα αποκρυσταλλώνει σημαντικές αλλαγές στο πεδίο των δικαιωμάτων των γυναικών στην περίθαλψη και ζητούν από το δικαστήριο να διατάξει τον McKenna σε υποβολή συμπληρωματικού υπομνήματος ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, με το οποίο θα ζητά να μην κηρυχθούν ανίσχυρες οι διατάξεις που αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών.