«Ακατάδεκτη» η ΕΕ στους αλλοδαπούς επιστήμονες

0

Μόνο η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία υιοθέτησαν εμπρόθεσμα την κοινοτική οδηγία για τη χορήγηση ειδικής βίζας για τους ερευνητές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα υπόλοιπα 19 κράτη μέλη της ΕΕ ενδέχεται να παραπεμφθούν στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γιατί απέτυχαν να δημιουργήσουν ένα ειδικό καθεστώς διαμονής σε ερευνητές από τρίτα κράτη.
«Εάν η Ευρώπη θέλει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιστήμη σε παγκόσμιο επίπεδο, τότε πρέπει να γίνει πιο ανοικτή στον έξω κόσμο. Το παρόν σύστημα είναι αποθαρρυντικό για τους επιστήμονες από το εξωτερικό», δήλωσε ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα Έρευνας, Γιάνεζ Ποτότσνικ, ο οποίος δήλωσε δυσαρεστημένος με το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη μέλη «δεν τίμησαν τις δεσμεύσεις τους».
Τέσσερα κράτη μέλη, η Γαλλία, η Λετονία, η Λιθουανία και η Δημοκρατία της Σλοβακίας, εφήρμοσαν εν μέρει την οδηγία.
Η χορήγηση ειδικής βίζας σε αλλοδαπούς ερευνητές είναι μέρος ενός ευρύτερου «ερευνητικού πακέτου», το οποίο υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ το Φεβρουάριο του 2005 και έχει στόχο την προσέλκυση αλλοδαπών επιστημόνων στην Κοινότητα.
Η ενθάρρυνση της κινητικότητας των επιστημόνων θεωρείται υψίστης σημασίας για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας.

Σχόλια