«Άκυρος» ο κατάλογος των απαγορευμένων αντικειμένων εντός του αεροσκάφους

0

Η γενική εισαγγελέας Έλενορ Σάρπστον πρότεινε στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να κηρυχθεί άκυρος ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2003 (μέτρα εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών) που προβλέπει γενικώς τα αντικείμενα που απαγορεύονται εντός του αεροσκάφους.

Κατά την άποψή της, η μη δημοσίευση του παραρτήματος του κανονισμού αυτού, που περιλαμβάνει κατάλογο απαγορευμένων για τη χειραποσκευή αντικειμένων, είναι πλημμέλεια τόσο πρόδηλη, ώστε δεν μπορεί να είναι ανεκτή από την κοινοτική έννομη τάξη.

Στα τέλη του 2002, το ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών εξέδωσαν κανονισμό περί της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας. Το παράρτημα του κανονισμού αυτού θέσπιζε κοινά βασικά πρότυπα στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας.

Μεταξύ άλλων, στο παράρτημα αναφέρονται γενικώς τα είδη των αντικειμένων που απαγορεύονται εντός του αεροσκάφους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα «ρόπαλα», τα οποία καλύπτουν τα «γκλοπ, αστυνομικά γκλοπ, ρόπαλα του μπέιζμπολ ή παρεμφερή εργαλεία». Ο κανονισμός προβλέπει επίσης ότι ορισμένα μέτρα δεν δημοσιεύονται, αλλά διατίθενται μόνον σε δεόντως εξουσιοδοτημένες αρχές. Ο κανονισμός αυτός και το παράρτημα δημοσιεύτηκαν.

Τον Απρίλιο του 2003 η Κομισιόν εξέδωσε κανονισμό εφαρμογής του κανονισμού του 2002. Τα επίμαχα μέτρα θεσπίστηκαν με το παράρτημα. Σύμφωνα με τον κανονισμό του 2002, το παράρτημα αυτό δεν δημοσιεύτηκε, μολονότι με ανακοίνωση τύπου της Επιτροπής τον Ιανουάριο του 2004 δόθηκαν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο απαγορευμένων αντικειμένων.

Το παράρτημα αυτό τροποποιήθηκε πλειστάκις αλλά ουδέποτε δημοσιεύτηκε, μολονότι δύο από τους τροποποιητικούς κανονισμούς αναφέρουν, στις αιτιολογικές τους σκέψεις, ότι οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται σαφώς για τους κανόνες σχετικά με τα απαγορευμένα αντικείμενα.

Στις 25 Σεπτεμβρίου 2005, δεν επιτράπηκε στον Γκόντφριντ Χάινριχ να περάσει το σημείο ελέγχου ασφαλείας του αεροδρομίου της Βιέννης επειδή στην χειραποσκευή του υπήρχαν ρακέτες του τένις, που φέρονται ως απαγορευμένα αντικείμενα. Εντούτοις, επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο με τις ρακέτες του τένις στη χειραποσκευή του. Συνακολούθως, το προσωπικό ασφαλείας τον υποχρέωσε να αποβιβαστεί του αεροσκάφους.

Ο Δρ. Χάινριχ προσέφυγε ενώπιον του Ανεξάρτητου Διοικητικού Δικαστηρίου του ομόσπονδου κράτους της Κάτω Αυστρίας. Το αυστριακό δικαστήριο υπέβαλε προδικαστικά ερωτήματα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί του αν οι κανονισμοί ή τμήματα κανονισμών έχουν δεσμευτική ισχύ αν δεν έχουν δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα.
Με τις σημερινές προτάσεις της, η γενική εισαγγελέας τονίζει ότι η υποχρέωση δημοσιεύσεως κανονισμών είναι ανεπιφύλακτη και δεν επιδέχεται αιρέσεις.

Το παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος ενός νομοθετικού μέτρου, ειδάλλως ο νομοθέτης μπορεί να μη τηρεί την υποχρέωση δημοσιεύσεως θέτοντας απλώς τις ουσιαστικές διατάξεις σε μη δημοσιευόμενο παράρτημα.

Η γενική εισαγγελέας θεωρεί ότι η εξήγηση που δόθηκε για τη μη δημοσίευση, «ότι είναι σύμφωνη με τον κανονισμό 2320/2002 και προς αποφυγή μη συννόμων πράξεων», είναι ανεπαρκής, ενώ τονίζει ότι και πιο ενδελεχής αιτιολογία δεν θα αρκούσε για τη μη πλήρη δημοσίευση του κανονισμού. Επισημαίνει ότι η άποψη της Επιτροπής είναι «κατ’ ουσίαν παράλογη».

Τέλος, η Γενική Εισαγγελέας θεωρεί ότι η Επιτροπή αντιφάσκει δηλώνοντας, με τις αιτιολογικές σκέψεις μεταγενέστερων κανονισμών, ότι υπάρχει ανάγκη πληροφορήσεως του κοινού για τον κατάλογο των απαγορευμένων αντικειμένων και κατόπιν μη δημοσιοποιώντας τον κατάλογο αυτόν.

Σχόλια