Αδίκημα κατέστη από χθες ο εγκωμιασμός της τρομοκρατίας στη Βρετανία

0

Αδίκημα κατέστη χθες στη Βρετανία ο εγκωμιασμός της τρομοκρατίας και η διανομή εντύπων που προάγουν την τρομοκρατία, καθώς τέθηκε σε ισχύ ο νέος αντιτρομοκρατικός νόμος.

Ο νέος νόμος προβλέπει επίσης ποινή φυλάκισης για όποιον εκπαιδεύει τρομοκράτες ή εκπαιδεύεται ως τρομοκράτης ή έχει επισκεφθεί στρατόπεδο εκπαίδευσης τρομοκρατών.

Ακόμη, ο νόμος ορίζει ότι η παράνομη πρόσβαση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις μπορεί να θεωρηθεί ως «τρομοκρατική απειλή».

Σημειώνεται ότι ο νόμος είχε δεχθεί τις επικρίσεις οργανώσεων προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κυρίως για τη διάταξη που προέβλεπε την παράταση της κράτησης υπόπτων για τρομοκρατία -χωρίς την απαγγελία κατηγοριών- από 14 σε 28 ημέρες. Η διάταξη αυτή τελικώς δεν θα εφαρμοστεί άμεσα, καθώς θα πρέπει να προηγηθούν διαβουλεύσεις μεταξύ αστυνομικών και δικαστικών Αρχών.

Σχόλια