Αεροπορική εταιρεία καταδικάστηκε σε αποζημίωση λόγω καθυστέρησης της πτήσης

0

Το Ειρηνοδικείο του Liverpool έκρινε ότι η αεροπορική εταιρεία Jet2.com θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 400 ευρώ ως αποζημίωση στην επιβαίνουσα Kim Allen, αφού ένα «έκτακτο» πρόβλημα του αεροσκάφους οδήγησε σε καθυστέρηση της πτήσης της.

Ο Kevin Clarke, Δικηγόρος, δήλωσε: «Έχουμε αντιμετωπίσει συνεχή νομική αμφισβήτηση από τις αεροπορικές εταιρείες σχετικά με τις λεπτομέρειες του Κανονισμού της Ε.Ε. για την καθυστέρηση των πτήσεων, και είναι ικανοποιητικό το γεγονός ότι τώρα το δικαστήριο τήρησε σκληρή στάση απέναντι τους. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα αναλάβουν επιτέλους τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους επιβάτες και θα τακτοποιήσουν τις χιλιάδες σύννομες καταγγελίες που εκκρεμούν.»

Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις “Αποζημιώσεις λόγω Καθυστέρησης Πτήσεως” παρέχει δικαίωμα αποζημίωσης ύψους μέχρι 600 ευρώ στους επιβάτες, αν φτάσουν στον τελικό προορισμό τους με καθυστέρηση τριών ή παραπάνω ωρών από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης. Η εν λόγω πτήση πρέπει να απογειώνεται από ή να προσγειώνεται σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. και η αεροπορική εταιρεία να έχει την έδρα της στην Ε.Ε. Η αξίωση αποζημίωσης παραγράφεται έξι έτη μετά την ημερομηνία της πτήσης.

Η συναφής υπόθεση Van der Lans v KLM, σχετικά με το εάν τα τεχνικά σφάλματα των αεροσκαφών θεωρούνται απρόβλεπτα και τυχαία γεγονότα, αποκλείοντας έτσι την ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών για αποζημίωση, εκκρεμεί ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σχόλια