Αγωγή επιχείρησης κατά εφημερίδας για την δημοσίευση στοιχείων άδειας οπλοφορίας στη Νέα Υόρκη

0

Η εφημερίδα δημοσίευσε τον χάρτη στις 23 Δεκέμβρη, μετά τα γεγονότα στο σχολείο του Newton. O χάρτης παρείχε την δυνατότητα στους χρήστες να δουν τα στοιχεία ατόμων με άδεια όπλου στις περιφέρειες Rockland και Westchester.

Η δημοσίευση των στοιχείων –τα οποία η εφημερίδα είχε δηλώσει πως βρήκε από δημόσια αρχεία- προκάλεσε αντιδράσεις μεταξύ του αναγνωστικού κοινού, ενώ έγινε θέμα και σε ειδησεογραφικά μέσα ευρύτερης εμβέλειας. Την αγωγή εναντίον της εφημερίδας άσκησε η επιχείρηση First Impression LLC, τα στοιχεία της οποίας – ονομασία επιχείρησης και διεύθυνση- αναγράφονταν στον διαδραστικό χάρτη με τους έχοντες άδεια οπλοφορίας.

Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η αναγραφή της στον εν λόγω χάρτη υπήρξε εσφαλμένη και δυσφημιστική, ενώ αξιώνει την αποκατάσταση της βλάβης που υπέστη από την διαρροή πελατών λόγω της εσφαλμένης πληροφορίας.

Σχόλια