Αιτιολογημένη γνώμη της ΕΕ για το χρόνο εργασίας στις οδικές μεταφορές

0

Αιτιολογημένη γνώμη, το τελευταίο δηλαδή στάδιο πριν την επίσημη προσφυγή στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, απηύθυνε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, την Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία και την Ισπανία, διότι παρέλειψαν να κοινοποιήσουν τα εθνικά μέτρα εφαρμογής για το χρόνο εργασίας στον τομέα των οδικών μεταφορών.

Οι κανόνες για το χρόνο εργασίας περιλαμβάνουν χρόνο οδήγησης, φόρτωσης και εκφόρτωσης, συντήρησης των οχημάτων και διοικητικών καθηκόντων. Στόχος του νομοθετήματος αυτού είναι να βελτιωθούν και να εναρμονισθούν οι κοινωνικές συνθήκες των εργαζομένων στην ευρωπαϊκή αγορά οδικών μεταφορών και έτσι να ευνοηθεί η βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, ο θεμιτός ανταγωνισμός και η ασφάλεια των οδικών μεταφορών.

Τα κράτη-μέλη έπρεπε να έχουν μεταφέρει την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο και να έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα εφαρμογής έως τις 23 Mαρτίου 2005. Δέκα κράτη μέλη, και συγκεκριμένα η χώρα μας, η Αυστρία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία και η Ισπανία, παρέλειψαν την υποχρέωσή τους αυτή.

Σχόλια