Ακύρωση πράξεων του Συμβουλίου για δέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

0

Το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακύρωσε πράξεις δέσμευσης κεφαλαίων επτά νομικών και ενός φυσικού προσώπου, που είχε εκδώσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια λήψης περιοριστικών μέτρων κατά του Ιράν.

Για να ασκηθεί πίεση στο Ιράν, προκειμένου να παύσει τόσο τις πυρηνικές δραστηριότητες που ενέχουν κίνδυνο διαδόσεως, όσο και την ανάπτυξη συστημάτων εκτοξεύσεως πυρηνικών όπλων, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε εκδόσει αποφάσεις και κανονισμούς για τη δέσμευση των κεφαλαίων νομικών και φυσικών προσώπων που κρίθηκαν εμπλεκόμενα στο σχετικό πρόγραμμα. Τα θιγόμενα πρόσωπα προσέφυγαν στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ, ασκώντας προσφυγές, προκειμένου να ακυρωθούν οι αποφάσεις και οι κανονισμοί με τους οποίους ελήφθησαν ή διατηρήθηκαν περιοριστικά μέτρα σε βάρος τους.

Το Δικαστήριο ακύρωσε [PDF] τις πράξεις που αφορούν την Post Bank Iran, την Iran Insurance Company, τη Good Luck Shipping και την Export Development Bank of Iran, κρίνοντας ανεπαρκείς τις αποδειξεις των πραγματικών περιστατικών, από πλευράς Συμβουλίου.

Επίσης το Δικαστήριο ακύρωσε τις πράξεις που αφορούν τον N. Bateni, την Persia International Bank και την Iranian Offshore Engineering & Construction Co, διαπιστώνοντας πλάνη του Συμβουλίου περί την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών και ανεπάρκεια των αποδείξεων, στις οποίες στηρίχθηκε η λήψη των σχετικών περιοριστικών μέτρων.

Σημειώνεται τέλος, ότι στον κατάλογο των νομικών προσώπων, τα κεφάλαια των οποίων παραμένουν υπό δέσμευση, διατηρούνται οι τράπεζες Bank Melli Iran και Europäisch-Iranische Handelsbank.
 

Σχόλια