Αλλαγές στα bonus τραπεζικών στελεχών

0

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε να περιορίσει το ποσό που θα μπορούν να εισπράττουν προκαταβολικά και σε μετρητά ως bonus τα ανώτερα τραπεζικά στελέχη. Σύμφωνα με τους προωθούμενους κανόνες, τα περισσότερα στελέχη τραπεζών θα μπορούν να λαμβάνουν ό,τι περισσότερο από 30% του bonus τους σε μετρητά, ποσοστό που πέφτει έως το 20% όσο αυξάνεται το προβλεπόμενο ποσό. Για την εξόφληση των στελεχών, εισάγεται καθυστέρηση, η διάρκεια της οποίας θα καθορίζεται από τη συνολική απόδοση των εργαζομένων. Σύμφωνα με τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και του ευρωκοινοβουλίου, τουλάχιστον το 50% του συνολικού ποσού θα καταβάλλεται με την μορφή μετοχών και όχι μετρητών.
Εξάλλου, η ΕΕ επιμένει στη συνάρτηση των bonus όσο το δυνατόν περισσότερο με το ποσό των μισθών που λαμβάνει κάθε στέλεχος, ενώ προβάλλει και σοβαρές αντιρρήσεις στα μεγάλα πακέτα συνταξιοδότησης που δίνονται έως σήμερα.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα τεθούν σε ψηφοφορία στο ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Σε περίπτωση έγκρισής τους, κάτι που θεωρείται μάλλον βέβαιο από ειδικούς αναλυτές, θα τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του 2011.

Σχόλια