Αλλαγές στην εργατική νομοθεσία των απολύσεων προωθεί η βρετανική κυβέρνηση

0

Νομοσχέδιο με αλλαγές στην νομοθεσία που διέπει τις απολύσεις έχει κατατεθεί στη βρετανική Βουλή από τον Υπουργό Επιχειρηματικότητας Vince Cable. Το νομοσχέδιο τιτλοφορείται “Enterprise and Regulatory Reform Bill” και αποσκοπεί στη στήριξη της ανάπτυξης και της καινοτομίας καθώς και στη δημιουργία φιλικότερου περιβάλλοντος για τις βρετανικές επιχειρήσεις.

Με τις προτεινόμενες νέες ρυθμίσεις τίθεται ανώτατο όριο στην αποζημίωση που μπορεί να αξιώσει ένας εργαζόμενος σε περίπτωση άδικης απόλυσης. Επιπλέον, επιβάλλονται παράβολα για την κατάθεση και συζήτηση της αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, οι οποίες μέχρι στιγμής ήταν δωρεάν. Το παράβολο θα ξεκινά από τις 250 λίρες και θα φτάνει τις 950 σε περίπτωση που η αγωγή προχωρήσει σε συζήτηση.

Σχόλια