Αλλαγές στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη διαφήμιση

0

Αναθεωρείται η Ευρωπαϊκή Οδηγία «Τηλεόραση Χωρίς Σύνορα», δημιουργώντας νέο κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο επιφέρει αλλαγές τόσο στη γκρίζα και συγκεκαλυμμένη διαφήμιση, όσο και στη διαφήμιση οινοπνευματωδών ποτών, ενώ απαγορεύει προγράμματα με πορνογραφία και υπερβολική βία.

Ειδικότερα η αναθεώρηση της Οδηγίας, η οποία αποτελεί το ευρύ πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται οι εθνικές νομοθεσίες των χωρών μελών όσον αφορά τα ΜΜΕ, τέθηκε σε ψηφοφορία στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας της Ε.Ε. και πλέον βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο πριν την έκδοσή της.

Ειδικότερα για τα οινοπνευματώδη ποτά , προωθείται η απαγόρευση της διαφημίσεώς τους από τις 6 π.μ. μέχρι τις 9 μ.μ., ενώ δίνεται το δικαίωμα στα κράτη μέλη να απαγορεύουν την μετάδοση προγραμμάτων με πορνογραφία και υπερβολική βία τα οποία αναμεταδίδονται από άλλα κράτη μέλη.

Ταυτόχρονα η νέα Οδηγία προωθεί την απαγόρευση της γκρίζας διαφήμισης όταν αυτή προβάλλεται υπερβολικά επεμβαίνοντας στη συγγραφική ελευθερία του λόγου, ενώ για τις συγκεκαλυμμένες διαφημίσεις αυτές απαγορεύονται, όμως μόνο για την περίπτωση που ο καταναλωτής δεν ενημερώνεται καθόλου για το αντικείμενό τους.

Η Οδηγία προβλέπει εξάλλου και τη μεγαλύτερη προώθηση των ευρωπαϊκών παραγωγών βάσει ποσοστώσεων τόσο σε γραμμικές όσο και στις μη γραμμικές υπηρεσίες, προκειμένου να ενισχυθεί η οπτικοακουστική βιομηχανία στο πλαίσιο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Σε γενικές γραμμές, στο επίκεντρο της νέας Οδηγίας τίθεται ο καταναλωτής και ειδικότερα οι ευαίσθητες ομάδες, όπως τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ενώ παράλληλα έμφαση δίνεται και στο κεντρικό ζήτημα της προώθησης της ευρωπαϊκής παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

Σχόλια