Αλλαγή φορολογικού πλαισίου για τις ιατρικές δαπάνες ζητεί η ΕΕ

0

Την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την έκπτωση από τον φόρο των ιατρικών δαπανών, που πραγματοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος, ζητεί επισήμως από την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Υπό την υφιστάμενη νομοθεσία, φοροαπαλλαγή επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που οι χορηγηθείσες από αλλοδαπούς γιατρούς ή από αλλοδαπά νοσοκομεία αποδείξεις έχουν επικυρωθεί ως προς τη γνησιότητά τους από ελληνικό προξενείο. Εάν δεν υπάρχει ελληνικό προξενείο στο άλλο κράτος μέλος, η θεώρηση μπορεί να γίνει από τη σχετική τοπική αρχή. Ωστόσο, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, δεν υφίσταται παρόμοια διάταξη για τις αποδείξεις που χορηγούνται από Έλληνες γιατρούς ή ελληνικά νοσοκομεία. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει ότι η διαφορετική αντιμετώπιση των ιατρικών δαπανών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα σε σχέση με αυτές που πραγματοποιούνται σε άλλο κράτος μέλος, και ειδικά ο διοικητικός φόρτος που προκαλείται από τη θεώρηση από ελληνικό προξενείο, ενδέχεται να αποθαρρύνει τους κατοίκους της Ελλάδας από το να ασκήσουν το δικαίωμά τους για παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε κάποιο άλλο κράτος μέλος, και για το λόγο αυτό αποτελεί εμπόδιο στην ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών. Αν η Ελλάδα δε συμμορφωθεί στο αίτημα της Κομισιόν, ενδέχεται, εντός των επόμενων δύο μηνών να παραπεμφθεί για το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σχόλια