«Μυστικά Δικαστήρια» προωθεί το Ηνωμένο Βασίλειο

0

Συγκεκριμένα, το Ηνωμένο Βασίλειο αποσκοπεί στην επέκταση των «μυστικών δικαστηρίων» και στις αστικές διαφορές, σχέδιο που βρίσκει αντίθετη την Επιτροπή για την Ισότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της χώρας, η οποία προειδοποιεί την κυβέρνηση ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν είναι συμβατές με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή εξέδωσε την ανωτέρω γνωμοδότηση στα πλαίσια της αρμοδιότητας της σχετικά με τον έλεγχο συμβατότητας των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων με την νομοθεσία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο επίμαχο νομοσχέδιο προβλέπεται επέκταση των αποκαλούμενων «κλειστών διαδικασιών» και στις αστικές δίκες, γεγονός που μεταφράζεται ως αποκλεισμός του κοινού και των μέσων μαζικής ενημέρωσης από αυτές.

Επίσης, οι δικηγόροι που εκπροσωπούν υπουργούς της κυβέρνησης θα έχουν την δυνατότητα να μην γνωστοποιήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία στους αντιδίκους, ακόμα και ως εναγόμενοι.

Ο Γενικός Σύμβουλος της Επιτροπής για την Ισότητα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έκανε λόγο για εγκατάλειψη των παραδοσιακών θεσμών της χώρας, ως προς την ανοικτή δικαιοσύνη και την αμεροληψία. Ωστόσο, η κυβέρνηση δήλωσε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αποβλέπει στην αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης, καθώς θα καταστήσει δυνατή την χρησιμοποίηση των μέχρι πρότινος απόρρητων αποδεικτικών στοιχείων.

Σχόλια