Αναβολή στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μπους για τις αερομεταφορές

0

Η κυβέρνηση Μπους προχωρεί στην αναβολή της υλοποίησης του τελικού σχεδίου για το νομοσχέδιο που προβλέπει τη δυνατότητα μεγαλύτερου ελέγχου, από ξένους επενδυτές, σε αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες.

Αντιθέτως, η αμερικανική κυβέρνηση έχει αναθεωρήσει την αρχική της πρόταση, έτσι ώστε να δώσει στους βουλευτές περιθώριο μέχρι τα τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου για να εξετάσουν καλύτερα το όλο θέμα.

Η προτεινόμενη νομοθεσία είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να εγκρίνει τη συμφωνία για τους «ανοικτούς ουρανούς» χωρίς την υιοθέτηση αυτής της νομοθεσίας.

Από την πλευρά τους στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης επισημαίνουν ότι οι προτεινόμενοι κανονισμοί είναι σημαντικοί, επειδή ενθαρρύνουν τις ξένες επενδύσεις. Όμως, η Ε.Ε. επιδιώκει να επιτύχει τη συμφωνία των «ανοικτών ουρανών» ενσωματώνοντας σ αυτήν την αμερικανική προτεινόμενη νομοθεσία που θα δίνει μεγαλύτερη ελευθερία στις διατλαντικές μεταφορές.

Οι ΗΠΑ περιορίζουν το δικαίωμα ψήφου ξένων που μετέχουν στο κεφάλαιο αμερικανικών αεροπορικών εταιρειών στο 25% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό είναι κατά πολύ υψηλότερο, φθάνοντας το 49%. Ωστόσο, ακόμα και αν, τελικά, αυξηθεί το ποσοστό ξένης συμμετοχής στους αερομεταφορείς των ΗΠΑ, ουδείς ξένος επενδυτής θα μπορεί να έχει ουσιαστικό έλεγχο.

Η νέα πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα του διοικητικού συμβουλίου μιας αεροπορικής εταιρείας «να διατηρεί την αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων, ακυρώνοντας τέτοια δυνατότητα σε περίπτωση που αυτή έχει αποκτηθεί από διεθνείς επενδυτές».

Σχόλια