Αναγνώριση νομικής προσωπικότητας στην Ένωση των μαρτύρων του Ιεχωβά

0

Το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο καταδίκασε την περασμένη εβδομάδα την Αυστρία σε χρηματική αποζημίωση, για την άρνηση των αρχών της χώρας να αποδώσουν νομική προσωπικότητα στην Ένωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά για περισσότερο από είκοσι χρόνια.

Τέσσερις Αυστριακοί πολίτες, μέλη της Ένωσης Μαρτύρων Ιεχωβά της Αυστρίας και κάτοικοι Βιέννης, προσέφυγαν στο ΔΑΔ επικαλούμενοι παραβίαση του άρθρου 9 (ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και του θρησκεύματος) σε συνδυασμό με το άρθρο 14 (απαγόρευση διακρίσεων).

Στην προσφυγή τους υπενθύμιζαν ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας τους είχε απορρίψει απόφαση του Αυστριακού υπουργού Παιδείας το 1997, με βάση την οποία είχε θεωρηθεί ότι οι αρχές της θρησκείας τους αντιτίθενται στο κράτος και τους θεσμούς επειδή αρνούνται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία, να συμμετέχουν στις τοπικές κοινωνίες και τις εκλογές και να δέχονται τη μετάγγιση ως μέρος ιατρικής θεραπείας.

Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι για πάνω από μία 20ετία οι μάρτυρες του Ιεχωβά στην Αυστρία διεκδικούσαν νομική προσωπικότητα και έκρινε ότι υπήρξε παραβίαση του άρθρου 9, τονίζοντας ότι η αναγνώριση του δικαιώματος μιας θρησκευτικής κοινότητας για αυτονομία και αυθυπαρξία είναι απαραίτητη για τον πλουραλισμό σε μια δημοκρατική κοινωνία.

Για το θέμα των διακρίσεων το δικαστήριο, παρ όλο που αναγνώρισε ότι στην Αυστρία οι θρησκευτικές ενώσεις χαίρουν προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης, επισήμανε ότι οι αρχές έπρεπε να είναι ουδέτερες και να αναγνωρίσουν το δικαίωμα της νομικής υπόστασης σε όλες τις θρησκευτικές κοινότητες με βάση τα θεσπισμένα κριτήρια και χωρίς διακρίσεις.

Σχόλια