Αναγνωρίστηκε συνταγματικά το τρίτο φύλο στη Γερμανία

0

Σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου της Καρλσρούης, εισάγεται πλέον και τρίτο φύλο στα αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές πιστοποιητικά και έγγραφα. Συγκεκριμένα στα πιστοποιητικά γεννήσεως θα είναι πλέον δυνατή και η αναγραφή τρίτου φύλου για τα διεμφυλικά άτομα.

Ειδικότερα, έως το τέλος του 2018 ο γερμανός νομοθέτης καλείται να εισάγει τις σχετικές προς ρύθμιση διατάξεις, ώστε να αναγνωρίζεται και το τρίτο φύλο, εκτός του ανδρικού και του γυναικείου. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της απόφασης στη Γερμανία ζουν περίπου 165.000 διεμφυλικοί.

 
 

Σχόλια