«Ναι» Ελβετών στο δημοψήφισμα για τη θεραπευτική κλωνοποίηση

0

Σε δημοψήφισμα που διενεργήθηκε στην Ελβετία, οι πολίτες της απάντησαν θετικά σε ποσοστό 66,4% στη χρησιμοποίηση κύτταρων ανθρώπινης εμβρυακής καταγωγής κι έτσι η χώρα θα συμπεριληφθεί στα κράτη της Ευρώπης που ακολουθούν μια φιλελεύθερη πολιτική, αλλά επακριβώς οριοθετημένη. Και αυτό γιατί ο σχετικός νόμος που είχε υιοθετηθεί από τη Βουλή της Ελβετίας, προκειμένου να καλυφθεί το νομθετικό κενό που υπήρχε μέχρι τώρα, περιέχει περιοριστικούς όρους και αυστηρές προδιαγραφές για τις δυνατότητες έρευνας στα κύτταρα που προέρχονται από ανθρώπινα έμβρυα.

Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες θα έχουν πλέον την εξουσιοδότηση να τα χρησιμοποιούν για την έρευνα κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης του ζεύγους, ενώ τα έμβρυα που δεν χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο μιας τεχνητής τεκνοποίησης παραμένουν για μία καθορισμένη χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 7 ημέρες.

Σχόλια