«Ναι» των υπουργών της ΕΕ στις γονιδιακές θεραπείες

0

Οι υπουργοί Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν το σύνολο των κοινοτικών οδηγιών για την ανάπτυξη των γονιδιακών θεραπειών και πλέον οι ηγεσίες των κρατών μελών θα έχουν τον τελευταίο λόγο για την απαγόρευση ή μη της ανάπτυξης ανθρώπινων εμβρυονικών κυττάρων για λόγους ηθικής.
Το νομοσχέδιο ρυθμίζει όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες αναφορικά με τις επονομαζόμενες «εξελιγμένες θεραπείες» – γονιδιακή θεραπεία, θεραπεία με εμβρυονικά κύτταρα, μηχανική ιστών – σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η θεραπεία με ανθρώπινα εμβρυονικά κύτταρα ενδέχεται στο μέλλον να παίξει αποφασιστικό ρόλο στη θεραπεία ασθενειών όπως του Αλτσχάιμερ και του Πάρκισνον.
Η εν λόγω πρακτική είναι επί του παρόντος νόμιμη στη Βρετανία ενώ οι νέες οδηγίες στηρίζουν το δικαίωμα των κρατών μελών να προχωρήσουν σε απαγόρευση της έρευνας και της πώλησης φαρμάκων που περιέχουν, που αποτελούνται ή που προέρχονται από τέτοια εμβρυονικά κύτταρα.

Επί του παρόντος στην ευρωπαϊκή αγορά δεν κυκλοφορούν τέτοια φάρμακα.
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι εξελιγμένες θεραπείες και τα φάρμακα που προκύπτουν από αυτές θα υπόκεινται σε επιστημονική αξιολόγηση σε κοινοτικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο.

Σχόλια