Αναίρεση από την Επιτροπή κατά των αποφάσεων του ΔΕΕ για τη ΔΕΗ

0

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ είχε ασκήσει προσφυγές κατά δύο αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τις οποίες η εταιρεία κατηγορείτο για κατοχή δεσπόζουσας θέσης και για κατάχρηση αυτής στην αγορά της προμήθειας λιγνίτη και για συνακόλουθη στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της διατήρησης από το ελληνικό κράτος, των δικαιωμάτων εξόρυξης λιγνίτη υπέρ της ανώνυμης εταιρείας. Το ΔΕΕ, τόσο με την απόφαση επί της υποθέσεως T‑169/08 [Link] όσο και με την απόφαση επί της υποθέσεως T‑421/09 [Link], έκρινε ότι το γεγονός και μόνο ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστριών της, συνεπεία κάποιου κρατικού μέτρου, δε συνιστά κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Η Επιτροπή ζήτησε την αναίρεση των σχετικών αποφάσεων, με τις οποίες είχε δικαιωθεί η ελληνική εταιρεία καθώς σύμφωνα με τα δικόγραφα των αναιρέσεων, οι αποφάσεις του ΔΕΕ στηρίζονται σε νομικά σφάλματα, ελλιπή και ανεπαρκή αιτιολογία και παρερμηνεία των στοιχείων της βάσης των αρχικών αποφάσεων της Επιτροπής.

Έγγραφα αναιρέσεων: link 1, link 2

Σχόλια