Ανακοίνωση της Κομισιόν για τους περιορισμούς κεφαλαίων στην Κύπρο

0

Ανακοίνωση για τους περιορισμούς κεφαλαίων που επιβλήθηκαν στην Κύπρο έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή αξιολόγησε τα επιβληθέντα μέτρα σε σχέση με την κυπριακή νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανόνες για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων (63 έπ. ΣΛΕΕ).

Η Επιτροπή υπενθύμισε πως τα κράτη-μέλη μπορούν να εισάγουν περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων μόνον σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους δημόσιας τάξης ή ασφάλειας, ενώ οι όποιες εξαιρέσεις από την αρχή ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων πρέπει να ερμηνεύονται στενά, να είναι κατάλληλες και να εφαρμόζονται για το μικρότερο δυνατό διάστημα. Στην περίπτωση της Κύπρου η Κομισιόν επεσήμανε πως συνέτρεχε λόγος δημοσίου συμφέροντος για την επιβολή των προσωρινών περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και αυτός δεν ήταν άλλος από την ανάγκη σταθερότητας στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα και στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Η Κομισιόν προσέθεσε ότι θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων και θα επιμείνει, ώστε όποιοι περιορισμοί επιβληθούν να είναι μικρής διάρκειας και αυστηρώς ανάλογοι προς τον θεμιτό στόχο της αποτροπής άμεσου κινδύνου για την οικονομική σταθερότητα της Κύπρου.

Σχόλια